Zoek op

Woordfrequentie

Woordfrequentie geeft aan hoe vaak een woord wordt gebruikt in een gegeven context. Een functiewoord zoals een lidwoord heeft in de regel een hogere woordfrequentie dan een inhoudswoord zoals een zelfstandig naamwoord. Studies op het gebied van woordfrequentie spelen een belangrijke rol bij het samenstellen van een zo praktisch mogelijke basiswoor...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Woordfrequentie

Woordfrequentie

Abstract: Aantal keren dat woorden in onderzochte geschreven of gesproken taal voorkomen.
Tekst: Het is van belang dat bij het onderwijs aan leerlingen die Nederlands als tweede taal leren of bij het woordenschat- of spellingonderwijs aan (taalzwakke) leerlingen prioriteit wordt gegeven aan veel voorkomende woorden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10364
Geen exacte overeenkomst gevonden.