Zoek op

schaalvergroting

producentengedrag: betekent productie op grotere schaal, met voor de onderneming vaak grote kostenvoordelen (positieve schaalopbrengsten) ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=schaalvergroting

schaalvergroting

de schaalvergroting zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   ['sxalfərxrotɪŋ] Verbuigingen:   schaalvergroting|en (meerv.) groei van (industriële) productie per bedrijf Voorbeelden:   `Door schaalvergroting in de landbouw worden bedrijven steeds groter en neemt h...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/schaalvergroting

schaalvergroting

de toename van het gemiddeld laadvermogen van vrachtschepen
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=s

Schaalvergroting

Het streven naar grotere opbrengsten en lagere kosten door het gebruik van grond, arbeid en kapitaal te veranderen. Bijv. meer machines op een groter stuk land gebruiken.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_brd.htm

schaalvergroting

Het streven naar grotere opbrengsten en lagere productiekosten door het gebruik van grond, ruimte, arbeid en kapitaal te veranderen (mechanisatie, specialisatie, werken in grotere eenheden, intensivering).
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_frankr.htm

schaalvergroting

Ontwikkeling waarbij steeds grotere eenheden worden gevormd, o.a. in de landbouw door mechanisatie, intensivering en specialisatie.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_landsc.htm

schaalvergroting

Ontwikkeling die het werken (bijvoorbeeld transport) in grotere eenheden mogelijk maakt zodat lagere productiekosten en hogere opbrengsten gerealiseerd kunnen worden. Kostenbeheersing, verhoging van de productiviteit en tijdbesparing zijn begrippen die hiermee samenhangen.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_mainpo.htm

schaalvergroting

Alle veranderingen in een bedrijf die tot een grotere opbrengst (per persoon of per bedrijf) leiden.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_milieu.htm

Schaalvergroting

Proces waarbij een bedrijf gaat uitbreiden en moderniseren. Hierbij wordt vaak gemechaniseerd, intensiever gewerkt en specialiseert men zich vaak in één of meerdere producten.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_spanje.htm

Schaalvergroting

Verschijnsel waarbij iets steeds groter wordt. Na de Tweede Wereldoorlog werden winkelcentra steeds groter, maar ook in de kantorenontwikkeling is een schaalvergroting waar te nemen.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_stedge.htm

schaalvergroting

Bedrijven (maar ook vissersschepen) worden groter gemaakt, zodat ze meer kunnen produceren tegen een lagere prijs.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_toeris.htm

schaalvergroting

Ontwikkeling waarbij steeds grotere eenheden worden gevormd, onder andere in de landbouw door mechanisatie, intensivering en specialisatie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

Schaalvergroting

hier: de diversiteit* wordt verkleind! door bijvoorbeeld vervlakking*.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10213

schaalvergroting

het grootschaliger maken of worden; vergroting op schaal, schaal is dan trap, ladder, graad; het verschijnsel dat in de moderne maatschappij alles op steeds grotere schaal plaatsvindt of zich doet gelden, zowel in de mogelijkheden als in de problemen en gevaren
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664

Schaalvergroting

Verschijnsel waarbij iets steeds groter wordt. Na de Tweede Wereldoorlog werden winkelcentra steeds groter, maar ook in de kantorenontwikkeling is een schaalvergroting waar te nemen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10766

Schaalvergroting

(1) Het op grote schaal zaken doen. Vormen van schaalvergroting zijn: 1. Grotere vestigingspunten (meer m vloeroppervlak) 2. Filiaalbedrijven 3. Samenwerking tussen detaillisten.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Schaalvergroting

(2) Het toenemen van de grootte van detailhandelsvestigingen (gemeten in omzettermen), welke ontwikkeling gepaard gaat met een absolute daling van het aantal vestigingen.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Schaalvergroting

Betekent productie op grotere schaal, met voor de onderneming vaak grote kostenvoordelen (positieve schaalopbrengsten) als gevolg van productievere machines. Andere voordelen zijn een verdergaande interne arbeidsverdeling, een eigen (beter) uitgeruste research afdeling om het product te kunnen verbeteren en/of om nieuwe producten te kunnen ontwikke...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

schaalvergroting

betekent productie op grotere schaal, met voor de onderneming vaak grote kostenvoordelen (positieve schaalopbrengsten) als gevolg van productievere machines. Andere voordelen zijn een verdergaande i...
Gevonden op
http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip08.htm

schaalvergroting

betekent productie op grotere schaal, met voor de onderneming vaak grote kostenvoordelen (positieve schaalopbrengsten) als gevolg van productievere machines. Andere voordelen zijn een verdergaande interne arbeidsverdeling, een eigen (beter) uitgeruste research afdeling om het product te kunnen verbeteren en/of om nieuwe producten te kunnen ontwikke...
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm

schaalvergroting

[Aardrijkskunde] Als een dorp of stad groter wordt
Gevonden op https://quizlet.com/16981331/aardrijkskunde-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.