Zoek op

wraking

burgerlijk procesrecht: het weren van een rechter uit een zaak op basis van limitatief in de wet bepaalde gronden die zijn ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=wraking

wraking

procesrecht: stellen dat de rechter of arbiter vermoedelijk niet onpartijdig is en daarom verzoeken dat hij de zaak niet ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/wraking

wraking

In het Nederlandse rechtssysteem wordt van rechters verwacht dat zij een zaak onpartijdig behandelen. Als één van de procespartijen een rechter partijdig acht, kan deze partij een wraking verzoeken aan de rechtbank. De ‘gewraakte’ rechter kan vervolgens beslissen of hij zich neerlegt bij het verzoek of niet. In het eerste geval zal een andere...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/wraking

WRAKING

1) Afkeuring 2) Banvloek 3) Het bezwaar maken 4) Laking 5) Recusatie 6) Reprobatie
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/WRAKING/1

Wraking

Wraking is een procedure bij de rechtbank, die bedoeld is om de objectiviteit van een rechter te beoordelen. Het is daarmee een middel ter verzekering van de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter. Iemand die partij is in een rechtszaak, moet ervan op aan kunnen dat de rechter in die zaak onpartijdig is. Een rechter moet objectief kun...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Wraking

Wraking

Verzoek aan de rechtbank om een rechter in een bepaalde zaak te vervangen, omdat hij misschien partijdig is
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10201

Wraking

De verklaring dat een rechter (of arbiter) onbevoegd of ongeschikt is om over een bepaalde zaak te oordelen. Wanneer een rechter een persoonlijk belang bij een geschil of strafzaak heeft, of wanneer er op andere wijze feiten of omstandigheden bestaan waardoor in het algemeen de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden, kan hij worden g...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Wraking

Verzoek aan de rechtbank om een rechter of raadsheer in een bepaalde zaak te vervangen, omdat hij partijdig zou zijn.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11109

Wraking

Wraking houdt in dat een partij aan de rechtbank verzoekt om de rechter in een juridisch geschil te vervangen omdat hij – volgens de wrakende partij - vooringenomen is. Een van de belangrijke rechtsbeginselen in Nederland is dat er sprake dient te zijn van een onafhankelijke en onpartijdige rechter indien een partij zijn geschil voorlegt aan de r...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Wraking

Wraking

Verzoek aan de rechtbank om een rechter in een bepaalde zaak te vervangen, omdat hij partijdig zou zijn.
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Recht-In-Nederland/JuridischeBegrippenlijst/Pages

Wraking

Verzoek aan de rechtbank om een rechter of raadsheer in een bepaalde zaak te vervangen, omdat hij partijdig zou zijn.    
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Wat+is+rechtspraak/Begrippenlijst+van+A+tot+Z.htm

wraking

ongeschikt- of onbevoegdverklaring - Woordfeit: Wraking of het wraken betekent `afkeuring`, `verwerping`, vooral als juridische term. Een gewraakte clausule is bijvoorbeeld een afgekeurde, niet-rechtsgeldige clausule. Rechters, deskundigen of getuigen kunnen ook gewraakt worden; bijvoorbeeld als ze bevriend blijken te zijn of juist ru...
Gevonden op https://onzetaal.nl/uploads/nieuwsbrieven/wraking.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.