Zoek op

Zalmsnip

algemeen overheid: Extra uitkering van de rijksoverheid aan gemeenten (in 1998 en 1999) met als doel de stijging van de ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=Zalmsnip

zalmsnip

zalmsnip zelfst.naamw. benaming voor de op 1 januari 1998 door het Nederlandse Kabinet-Kok II ingevoerde lastenverlichting van 100 gulden (omgerekend € 45,38) per huishouden per jaar    Voorbeeld: `De zalmsnip is genoemd naar minister Zalm en naar de snip die eerder het bankbiljet van ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/zalmsnip

Zalmsnip

De Zalmsnip is de benaming voor de op 1 januari 1998 door het Kabinet-Kok II ingevoerde lastenverlichting van 100 gulden (omgerekend € 45,38) per huishouden per jaar. Wegens een begrotingsoverschot besloot de toenmalige minister van Financiën, Gerrit Zalm, deze korting op de lokale lasten toe te passen. De gemeenten waren verantwoordelijk voor ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Zalmsnip

zalmsnip

•benaming voor de op 1 januari 1998 door het Nederlandse Kabinet-Kok II ingevoerde lastenverlichting van 100 gulden (omgerekend € 45,38) per huishouden per jaar.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/zalmsnip

Zalmsnip

Een verlaging van de gemeentelijke heffingen met f 100,- per huishouden ter compensatie van de lastenstijging.
Deze maatregel is in 1998 door minister Zalm ingevoerd als compensatie voor de op grond van het rijksbeleid gestegen gemeentelijke heffingen. Om de maatregel te financieren is de uitkering aan de gemeenten uit het Gemeentefonds verhoog...
Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=1089
Geen exacte overeenkomst gevonden.