Zoek op

zandverstuiving

zandverstuiving zelfst.naamw. [aardrijkskunde] een open plek in de heide of de duinen waar geen enkele begroeiing optreedt en waar het zand door wind en regen verstoven wordt.   Voorbeeld: `Vroeger kwamen er door overbegrazing veel meer zandverstuivingen voor in Nederland. ` Bron: Wikiw...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/zandverstuiving

ZANDVERSTUIVING

1) Verstuiving
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ZANDVERSTUIVING/1

Zandverstuiving

Een zandverstuiving is een open plek in de heide of de duinen waar geen enkele begroeiing optreedt en waar het zand door de wind en het water (regenbuien) verstoven wordt. Echt stuivend zand komt in Noordwest-Europa bijna niet voor. In Nederland is nog een aantal zandverstuivingen te vinden. ==Ontstaan== Zandverstuivingen ontstonden in het verlede...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Zandverstuiving

Zandverstuiving

Tijdens en na de laatste ijstijd (Weichselien) werd er in de oostelijke en zuidelijke delen van Nederland veel zand door de wind verplaatst. Er heerste toen een toendraklimaat in Nederland, waar de wind vrij spel had. Het zand werd als dekzand afgezet. Met het warmer worden van het klimaat, raakte deze zandruggen begroeid met ijl berkenbos. In de M...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10414

Zandverstuiving

Zandstormen die in de woestijn heel normaal zijn komen in Nederland niet voor maar wij hebben wel te maken met zandverstuivingen. Vooral de veenkoloniën in Drenthe en Groningen hebben er soms last van. Hoewel de zandstormen in ons land veel bescheidener zijn dan in woestijngebieden, blijkt uit schattingen dat ook in Nederland jaarlijks miljarden k...
Gevonden op http://www.knmi.nl/cms/content/39711/zandverstuiving

Zandverstuiving

Gebieden vaak bekend met toponiemen als -zand, - zaand, -duinen: Mantingerzand, Achterste duinen. De meeste stuifzandgebieden zijn ontstaan door verstuiving van (eventueel aangrenzende) heideveldgedeelten waarvan de bovengrond was beschadigd, bijv. door stukrijden van de zode op de zandwegen, door te kaal afweiden door de schapen, het te vaak plagg...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Zandverstuiving
Geen exacte overeenkomst gevonden.