Zoek op

zeemansgids

zeemansgids zelfst.naamw. [scheepvaart] een boekwerk dat de zaken beschrijft die nodig zijn voor een veilige navigatie van een bepaald gebied als aanvulling op de zeekaart en andere nautische publicaties. Bron: Wikiwoordenboek - zeemansgids. Spelling'zeemansgids' komt NIET voor in ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/zeemansgids

Zeemansgids

Een zeemansgids of zeilaanwijzing (pilot) is een boekwerk dat de zaken beschrijft die nodig zijn voor een veilige navigatie van een bepaald gebied als aanvulling op de zeekaart en andere nautische publicaties. Een zeemansgids bevat gegevens over klimaat, watergetijden, getijstromen en zeestromen, maar geeft ook aanbevolen routes, veilige ankerplaa...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Zeemansgids

zeemansgids

(zeemansgids, zeemansgids voor de nederlandse kust) overheidsuitgave met belangrijke gegevens van de Nederlandse kustplaatsen en wateren. De zeemansgids was voornamelijk toen IJsselmeer en de Zuid-Hollandse en Zeeuwse stromen nog een belangrijk werk voor de binnenvaartschipper, die niet in die gebieden thuis was. De gids gaf onder meer infor...
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=z

zeemansgids

Def.: uitgave van de afdeling Hydrografie van het ministerie van Defensie, waarin een schat aan gegevens staat vermeld die de aandacht van de lezer behoeven of die niet goed uit de zeekaarten kunnen worden opgemaakt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880
Geen exacte overeenkomst gevonden.