Zoek op

stadhouder

Tijdens het Spaanse bewind de vertegenwoordiger van de vorst (landsheer) in de Nederlanden. Had politieke en militaire bevoegdheden. Na de afzetting van Filips II bleef het ambt bestaan; de stadhouders (na 1591 twee) werden vanaf die tijd benoemd door de gewestelijke Staten . Doordat zij het opperbevel hadden over leger (kapitein-generaal) en vloot...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/nederland-1500-1813/stadhouder

stadhouder

stadhouder zelfst.naamw. geschiedenis de plaatsvervanger van een afwezige vorst in een leen    Voorbeeld: `Het ambt van stadhouder bleef bestaan, ook al werden de noordelijke Nederlanden een republiek. ` Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'stadhouder' komt voor in ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/stadhouder

STADHOUDER

1) Ban 2) Beroep 3) Hoge staatsambtenaar 4) Iemand die een beleg weerstaat 5) Landvoogd 6) Oud politiek ambt 7) Plaatsbekleder 8) Plaatsvervangend landvoogd 9) Podesta 10) Prefect 11) Proconsul 12) Ras 13) Satraap 14) Vazal 15) Voormalig bestuurder van een gewest 16) Vroegere bestuurder
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/STADHOUDER/1

Stadhouder

Stadhouder was de titel van een van de belangrijkste functionarissen binnen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Ook functionarissen van de eerdere Bourgondische Nederlanden droegen deze titel. Het woord stadhouder betekent "plaatsvervanger" (Duits: Statthalter), net als overigens het uit het Frans afkomstige woord luitenant (lieutenant.....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Stadhouder

Stadhouder

`s konings plaatsvervanger die de heerschappij namens hem uitoefent.
Gevonden op http://resources.huygens.knaw.nl/vocglossarium/zoekvoc

stadhouder

plaatsvervanger van de vorst in een gewest
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Stadhouder

Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. (-s), stedehouder; [inzonderheid] [oudtijds] ) landvoogd eener provincie in Nederland (ten tijde der graven); (later, na 1581) algemeene landvoogd der Nederlanden.
~LIJK, [bijvoegelijk naamwoord] tot den stadhouder behorende, van den stadhouder uitgaande.
~LOOS, [bijvoegelijk naamwoord] zonder stad...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0022.htm

stadhouder

Begrippenlijst: Nederland 1648-1780 - aanvankelijk was een stadhouder de gemachtigde van de vorst in een gewest. Tijdens de Republiek werd de positie van de stadhouder tweeslachtig: aan de ene kant was hij de dienaar van de Staten, aan de andere kant had hij soevereine bevoegdheden als het recht van gratieverlening en het benoemen van magistraten. ...
Gevonden op http://www.digischool.nl/gs/begrippen/bnl48.htm

stadhouder

plaatsvervanger.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10439

stadhouder

plaatsvervanger van vorst (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/stadhouder

stadhouder

iemand die als plaatsvervanger van de koning het land bestuurde vb: we leerden bij geschiedenis over stadhouder Willem II
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=stadhouder

stadhouder

[Geschiedenis] Oorspronkelijk de plaatsvervanger van een vorst in een gewest. Tijdens de opstand tegen Spanje was de stadhouder de legeraanvoerder in dienst van de Staten-Generaal. De functie bleef in de familie van Oranje-Nassau.
Gevonden op https://quizlet.com/121399599/geschiedenis-flash-cards/

Stadhouder

Plaatsvervanger van de landsheer onder de Habsburgse vorsten Karel V en Filips II.
De eerste stadhouder, Georg Schenck van Toutenburg, combineerde zijn functie in 1536 met die van drost, maar na zijn dood in 1540 bleven de functies gescheiden. Het Drentse stadhouderschap was verbonden met dat van de andere noordelijke provincies en werd uitgeoe...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Stadhouder
Geen exacte overeenkomst gevonden.