Zoek op

Zeeuws-Vlaams

Zeeuws-Vlaams is een verzamelnaam voor de dialecten die gesproken worden in Zeeuws-Vlaanderen. In Zeeuws-Vlaanderen worden in grote lijnen drie dialecten onderscheiden. In het gebied westelijk van de Braakman (globaal de gemeente Sluis en een gebied iets ten oosten daarvan) wordt overwegend West Zeeuws-Vlaams gesproken dat nauw verwant is met het ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Zeeuws-Vlaams
Geen exacte overeenkomst gevonden.