Zoek op

zwin

zwin zelfst.naamw. een verdieping in het zand van het strand evenwijdig aan de kust    Voorbeeld: `Bij eb spelen kinderen vaak in het lauwe water van een zwin. ` Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'zwin' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie ...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/zwin

ZWIN

1) Bodeminzinking 2) Geul 3) Geul in buitendijks land 4) Geul in buitendijksland 5) Geul in een buitendijks land 6) Natuurgebied 7) Natuurlijke geul 8) Natuurlijke kreek 9) Strandkreek 10) Voormalige zeeboezem in zeeuws-vlaanderen 11) Wad
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ZWIN/1

Zwin

[zee] - Zwinnen zijn lineaire depressies die parallel met de kustlijn lopen. Ze worden gevonden op stranden met een zachte helling (dissipatieve stranden). De tussenliggende ruggen (accumulaties van sediment op het strand) worden als strandbanken aangeduid. Een strandbank verdwijnt bij vloed telkens geheel onder water. Het ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwin_(zee)

Zwin

[zeearm] - Het Zwin was van oorsprong de zeearm die Brugge met de Noordzee verbond. Volgens sommige auteurs zou Sincfala een oudere naam voor het Zwin zijn, hoewel Sincfala waarschijnlijk de zeearm is die later de Scheldemonding zou worden. Het Zwin is vergroot door de stormvloed van 1134. Als gevolg van latere bedijkingen ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwin_(zeearm)

zwin

[Vergeten woorden] (m. zwinnen) geluid, klank, wijs [~ zwenen ‘luiden, klinken’, zwinzen]
Gevonden op http://taaldacht.nl/vergeten-woorden

zwin

kreek
Jaar van herkomst: 1028 (Prisma NPl. )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

zwin

kreek (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/zwin

Zwin

Een langgerekte, ondiepe geul op het strand, evenwijdig met de kustlijn verlopend. Meer algemeen wordt `zwin` ook gebruikt voor een getijdengeul of voor een natuurlijke laagte met geulen of kreken in buitendijkse gronden, die ook bij eb met zeewater is gevuld. =Geen volledige definitie (in relatie met muien).
Gevonden op http://www.vliz.be/vmdcdata/faq/keywords.php

Zwin

Getijdegeul.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10414

zwin

Def.: natuurlijke geul of kreek in buitendijkse gronden Toelichting: Zwinnen zijn door muien met de open zee verbonden.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10880

zwin

Syn.: slenk Def.: buitendijks gelegen verzande zeearm.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10880
Geen exacte overeenkomst gevonden.