Zoek op

aanbodoverschot

markten en prijzen: Treedt op als bij een gefixeerde minimumprijs (door overheid of door prijsafspraken) de aangeboden hoeveelheid ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=aanbodoverschot

Aanbodoverschot

Er is sprake van een aanbodoverschot als er meer goederen of diensten worden aangeboden dan er worden gevraagd op een markt. Overschot aan aanbod
Gevonden op https://www.finler.nl/aanbodoverschot/

Aanbodoverschot

Een aanbodoverschot of vraagtekort ontstaat als de bij een bepaalde prijs aangeboden hoeveelheid van een goed of dienst groter is dan de bij die prijs gevraagde hoeveelheid. Een aanbodoverschot is het tegengestelde van een aanbodtekort of vraagoverschot. Een aanbodoverschot ontstaat bijvoorbeeld als door ingrijpen van de overheid een minimumprijs ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Aanbodoverschot

Aanbodoverschot

Een aanbodovershot ontstaat wanneer de prijs hoger is dan de evenwichtsprijs. Hier wordt er meer aangeboden dan er gevraagd wordt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10927

Aanbodoverschot

Marktsituatie waarbij bij een bepaalde marktprijs er meer wordt aangeboden door de aanbieders dan wordt gevraagd door de afnemers. Een aanbod overschot ontstaat meestal doordat door interventie er sprake is van een minimumprijs.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

aanbodoverschot

het verschil tussen de bij een bepaalde prijs aangeboden hoeveelheid van een goed en de bij die prijs gevraagde hoeveelheid. Een aanbod overschot ontstaat meestal doordat door interventie er sprake is van een minimum...
Gevonden op
http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip08.htm

aanbodoverschot

het verschil tussen de bij een bepaalde prijs aangeboden hoeveelheid van een goed en de bij die prijs gevraagde hoeveelheid. Een aanbod overschot ontstaat meestal doordat door interventie er sprake is van een minimumprijs. (uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/registe1.htm#calculatiekartel

aanbodoverschot

het verschil tussen de bij een bepaalde prijs aangeboden hoeveelheid van een goed en de bij die prijs gevraagde hoeveelheid. Een aanbod overschot ontstaat meestal doordat door interventie er sprake is van een minimumprijs. (uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.