Zoek op

Aardwerk

Een aardwerk is een algemene term voor een bouwwerk dat (voornamelijk) bestaat uit opgeworpen of afgegraven aarde. Moderne voorbeelden van aardwerken zijn dijken en taluds, onder de historische voorbeelden vallen de loopgravenstelsels uit de Eerste Wereldoorlog, terpen, wierden en neolithische henges. Omdat aardwerken inherent stabiel moeten zijn,...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Aardwerk

aardwerk

Bouwconstructies die in hoofdzaak bestaan uit aarde en die al naar gelang hun functies versterkt of aangevuld zijn met andere materialen. Gebruik `earthworks` als de aarden constructies een meer artistiek dan functioneel doel hebben.
Categorie: Bouwwerken > bouwwerken naar locatie: topografisch.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10491
Geen exacte overeenkomst gevonden.