Zoek op

ABBE

1) Beroep 2) Geestelijke titel 3) Katholiek geestelijke (Frans) 4) Priester-arbeider 5) Wereldlijke geestelijke 6) Zweedse NV
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ABBE/1

ABBÉ

1) Abt 2) Franse geestelijke 3) Franse katholieke geestelijke 4) Franse priester 5) Geestelijke 6) Priester(frans) 7) Priesterarbeider 8) Titel van een geestelijke 9) Titel van een wereldgeestelijke 10) Wereldgeestelijke 11) Wereldlijk geestelijke
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ABBÉ/1

abbe

domme vrouw
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

abbé

aanspreektitel geestelijke, abt, eerwaarde priester, geestelijke
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Abbé

Let op: Spelling van 1858 een abt, hetzij het hoofd eener abdij, of eener verzameling van canonici regulares. In Frankrijk gaf men dezen naam ook aan iemand, die een zwart of violetkleurig kleed droeg, en, zonder een geestelijke te zijn, eenen witten kraag om den hals had. Ook, schertsenderwijze gesprok...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

ABBE

Aandoening aan het bewegingsapparaat in de bovenste extremiteit.
Gevonden op http://www.dehelianthus-haarlem.nl/newhtml/lexicon/list_A.html

abbé

geestelijke (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/abbe
Geen exacte overeenkomst gevonden.