Zoek op

absolveren

strafrecht: vrijspreken, van aansprakelijkheid ontheffen, ontslaan van rechtsvervolging. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/absolveren

absolveren

absolveren werkw. rooms-katholicisme zonden vergeven    Voorbeeld: `De man werd geabsolveerd. `(van tentamens) vrijstelling verlenen    Voorbeeld: `De leerling werd voor één keer geabsolveerd. ` Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'absolveren' komt voor ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/absolveren

ABSOLVEREN

1) Kwijtschelden 2) Ontbinden van zonden 3) Voleinden 4) Vrijspreken 5) Zonden vergeven 6) Zonder vergeven
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ABSOLVEREN/1

absolveren

vrijstellen van straf of vervolging, vrijspreken, van aansprakelijkheid ontheffen
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

absolveren

•"(rooms-katholicisme)" zonden vergeven. •(van tentamens) vrijstelling verlenen.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/absolveren

Absolveren

Let op: Spelling (deels) uit 1864: [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] (ik absolveerde, heb geabsolveerd), vrijspreken; ontbinden; voleinden.
*...SORBEREN, [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] (ik absorbeerde, heb geabsorbeerd), inzuigen, in zich opnemen, opslorpen, verzwelgen; (ook fig.).
*...SORPTIE, v. [geen meervoud] inzui...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0004.htm

absolveren

kwijtschelden
Jaar van herkomst: 1265-1270 (CG Lut.K )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Absolveren

Vrijspreken, ontslaan van rechtsvervolging.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

absolveren

kwijtschelden; de zonden vergeven (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/absolveren
Geen exacte overeenkomst gevonden.