Zoek op

absorptielijn

absorptielijn zelfst.naamw. natuurkunde een spectraallijn waarin een voorwerp of chemische stof opgestraald licht of andere elektromagnetische straling absorbeert, en niet reflecteert of doorlaat Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'absorptielijn' komt voor in de Woordenlijst...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/absorptielijn

Absorptielijn

Een absorptielijn is een spectraallijn (een smalle kleurenband) waarin een voorwerp of chemische stof opgestraald licht of andere elektromagnetische straling absorbeert, en niet reflecteert of doorlaat. ==Omzetting van energie== De energie van de fotonen die bij absorptie in het materiaal wordt opgenomen wordt omgezet in andere soorten energie. Di...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Absorptielijn

absorptielijn

Als een lichtbron in een bepaald frequentiebereik een continu spectrum uitzendt (bijv. een zwarte straler) en er zich gas tussen die lichtbron en de waarnemer bevindt dat op nauw bepaalde frequenties in dat frequentiebereik absorbeert (zie absorptie), zal in het waargenomen spectrum op die frequenties een smalle lijn met lage intensiteit optreden: ...
Gevonden op http://www.astronomie.nl/begrippenlijst/index.php?catid=1

Absorptielijn

Een smal golflengtegebied (een spectraallijn) binnen het elektromagnetisch spectrum van een stralingsbron waarin de oorspronkelijk uitgezonden straling ontbreekt doordat deze door een specifieke stof is geabsorbeerd. Omdat ieder element unieke absorptielijnen veroorzaakt, kunnen absorptielijnen in het absorptiespectrum van een stralingsbron (zoals....
Gevonden op http://www.astronova.nl/a.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.