Zoek op

ADORABEL

1) Aanbidbaar 2) Aanbiddelijk 3) Aanbiddellijk 4) Beminnelijk 5) Hoogst beminnelijk 6) Lieftallig
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ADORABEL/1

Adorabel

Let op: Spelling (deels) uit 1864: [bijvoegelijk naamwoord] (-er, -st), aanbiddenswaard.
*...RATEUR, m. (-s), aanbidder.
*...REREN, [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] (ik adoreerde, heb geadoreerd), aanbidden, hartstochtelijk liefhebben.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0004.htm

adorabel

aanbiddelijk
Jaar van herkomst: 1720 (MEY )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Adorabel

Let op: Spelling van 1858 adorable, Fr., aanbiddenswaardig. Adoratie, aanbidding. Adoreren, aanbidden: eenen nieuw verkoren Paus adoreren, wordt van de Kardinaals gezegd, wanneer zij hem, terstond na de verkiezing, eerbied bewijzen, door hem driemalen de regterhand en den regtervoet te kussen...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

adorabel

aanbiddelijk (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/adorabel
Geen exacte overeenkomst gevonden.