Zoek op

adsorptie

Het neerslaan van een gas, vloeistof of bestanddelen van een oplossing op het oppervlak van een vaste stof. Een toepassing is het gebruik van fijnverdeelde kool (norit) voor de waterzuivering of de behandeling van maagklachten. Evenals adhesie berust adsorptie op de interactie tussen de moleculen.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/natuurkunde-scheikunde-en-sterrenkunde/

adsorptie

adsorptie zelfst.naamw. scheikunde een fenomeen dat optreedt aan het grensvlak van twee fasen, waarbij moleculen of atomen zich aan dit grensvlak hechten Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'adsorptie' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spe...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/adsorptie

ADSORPTIE

1) Binding 2) Binding van twee stoffen 3) Ophoping 4) Oppervlaktebinding 5) Sorptie
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ADSORPTIE/1

Adsorptie

Adsorptie is een fenomeen dat optreedt aan het grensvlak van twee fasen. Dit kan zijn het grensvlak vloeistof-vast, vloeistof-vloeistof, vast-vloeistof of vast-gas. Bij adsorptie hechten de moleculen van een gas of vloeistof zich door Londoninteracties aan het oppervlak van een vaste stof of vloeistof en bedekken deze daardoor met een laagje. Adso...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Adsorptie

adsorptie

• [scheikunde] een fenomeen dat optreedt aan het grensvlak van twee fasen, waarbij moleculen of atomen zich aan dit grensvlak hechten.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/adsorptie

Adsorptie

Het fysische mechanisme waarbij de ene substantie de andere substantie (zowel vast, vloeibaar, gas of damp) aan de oppervlakte aantrekt en het door moleculaire krachten daar wordt vastgehecht.
Gevonden op http://oil-seals.info/nl/technische-informatie/glossary/

adsorptie

het hechten van een niet vaste stof aan een vaste stof
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

adsorptie

binding van een stof aan de oppervlakte van een andere stof (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/adsorptie

Adsorptie

Scheiding van vloeistoffen, gassen en colloïden of gesuspendeerde materie van een medium door middel van adhesie aan het oppervlak of de poriën van een vaste stof.

Meer informatie over adsorptie
Gevonden op http://www.lenntech.nl/water-begrippenlijst.htm


Adsorptie

(Adsorptie, Absorptie, Adsorption, Attenuation) Adsorptie is de eigenschap dat een medium waar een golfverschijnsel doorheen gaat golfenergie absorbeert. Meestal wordt de geabsorbeerde energie omgezet in warmte. Het wordt meestal uitgedrukt in dB-m of dB-km. Adsorptie is sterk afhankelijk van het medium en de frequentie. Men komt ook wel absorbtie ...
Gevonden op http://www.tetech.nl:80/begripAP.htm

Adsorptie

Bij adsorptie wordt een stof uit een mengsel gehaald door middel van binding aan een vaste stof. De stoffen hechten zich aan het oppervlak van de vaste stof. De vaste stof wordt ook wel adsorptiemiddel genoemd. Adsorptie wordt gebruikt bij het scheiden van gas- en vloeistofmengsels. De stof die zich aan het adsorptiemiddel hecht is vaak het ongewen...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.