Zoek op

affix

affix zelfst.naamw. taalkunde een gebonden morfeem dat aan een ander morfeem wordt vastgehecht om zo een nieuw woord te vormen    Voorbeeld: `De rol van het affix in de afleiding of samenstelling wordt weergegeven door een verticale streep. ` Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect ges...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/affix

AFFIX

1) Aanhangsel 2) Achtervoegsel 3) Achtervoegsel van een woord 4) Bovenkant van een roerschacht 5) Deel van een woord 6) Grammaticale term 7) Taalkundige term 8) Toevoegsel 9) Voor- of achtervoegsel van een woord
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/AFFIX/1

Affix

Een aan de stam toegevoegd vormelement: prefix, infix en suffix Afgeleid van het Latijnse figere (hechten, vastmaken). Het prefix is een voorvoegsel, bijvoorbeeld: be-, er-, ge-, ver-. Het infix is een affix dat in het midden van een woord wordt gevoegd. Het suffix is een vormelement dat aan de wortel (thema-suffix, stamsuffix) of aan de stam (flex...
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_a.htm

Affix

Een affix is in de taalkunde een (meestal gebonden) morfeem dat van zichzelf geen betekenis heeft, maar dat aan een ander morfeem (meestal een woord) vastgehecht wordt om zodoende een nieuw woord met een afgeleide betekenis te vormen. Globaal wordt er onderscheid gemaakt tussen afleidings- en buigingsaffixen. Een affix kan zijn: NOOT: wanneer we h...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Affix

affix

toevoegsel
Jaar van herkomst: 1911 (Gonggrijp, Brieven van Opheffer aan de Redactie van het Bataviaasch Nieuwsblad, 140-41 )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Affix

Kennelnaam als achternaam gebruikt. Zie: suffix.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10483

Affix

Kennelnaam gebruikt als familienaam ná de roepnaam (b.v. Roepnaam van Kennelnaam). Zie ook prefix.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10483

affix

kennelnaam als achternaam gebruikt. Zie: suffix. affix
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10733

affix

toevoegsel (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/affix

Affix

To store on a medium in an unchangeable way.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.