Zoek op

allochtonen

vreemdelingenrecht: niet-oorspronkelijke bewoner van het land. Bijv. de Chinese gemeenschap in België is ~. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=allochtonen

allochtonen

vreemdelingenrecht: niet-oorspronkelijke bewoner van het land. Bijv. de Chinese gemeenschap in Nederland is ~. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/allochtonen

allochtonen

mensen die uit een ander land afkomstig zijn
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

allochtonen

Allochtonen zijn mensen of hun nakomelingen die niet uit de plaats of het land, waar zij wonen, afkomstig zijn. Voor de Tweede Wereldoorlog kwamen er veel Italianen, Spanjaarden, Belgen en Polen naar de Regio Nord-Pas de Calais. Na de Tweede Wereldoorlog kwamen er veel mensen uit de voormalige Franse kolonien, zoals Vietnam, Laos en Cambodja in Azi...
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_bevolk.htm

allochtonen

Er bestaan zeer veel verschillende definities van allochtonen. Letterlijk betekent allochtoon: `elders` geboren en getogen. Afhankelijk van de gekozen definitie kom je uiteraard steeds uit op verschillende aantallen allochtonen op de totale bevolking! Twee voorbeelden van definities. NIDI: `vreemdelingen (bezit de Nederlandse nationaliteit niet), e...
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_bevolk.htm

Allochtonen

Mensen die ergens wonen waar ze niet geboren zijn.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_brd.htm

Allochtonen

Andere benaming voor die mensen die in een land wonen waar ze niet geboren zijn. Voorbeelden in Nederland zijn de Surinamers, Antillianen, Marokkanen en de Turken. Het tegenovergestelde is: autochtonen.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_turkij.htm

Allochtonen

Personen worden gerekend tot allochtonen van de eerste generatie als zijzelf en ten minste één van de ouders in het buitenland zijn geboren. Allochtonen behorende tot de tweede generatie zijn personen die zelf in Nederland zijn geboren en van wie ten minste één van de ouders in het buitenland is geboren.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10011

Allochtonen

De afgelopen 50 jaar zijn er veel immigranten naar Nederland gekomen. Sommigen zijn gekomen om hier te werken. Anderen om hier in veiligheid te leven of een gezin te stichten.
Velen van hen hebben inmiddels de Nederlandse nationaliteit. Ze hebben een Nederlands paspoort. Hun ouders of zijzelf zijn in het buitenland geboren. Ze zijn allochtone Ne...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664

Allochtonen

[Nederlands] mensen die uit een ander land of andere streek komen
Gevonden op https://quizlet.com/2449263/nederlands-flash-cards/

Allochtonen

Uit een ander land afkomstige bewoner van Nederland en hun kinderen en achterkleinkinderen (aldus Rapport "Allochtonenbeleid" van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in 1989.) In 1996 wordt in de Wet bevordering evenredige arbeidsdeelname allochtonen (WBEAA) onder 'allochtonen' ondermeer verstaan: personen geboren in Azië m...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10793
Geen exacte overeenkomst gevonden.