Zoek op

ambtenaar

ambtenarenrecht: diegene die is aangesteld om in openbare dienst werkzaam te zijn. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=ambtenaar

ambtenaar

ambtenarenrecht: diegene die is aangesteld om in openbare dienst werkzaam te zijn. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/ambtenaar

ambtenaar

Iemand die is aangesteld om een deel van de taken van de overheid te verrichten.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/ambtenaar

ambtenaar

de ambtenaar zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [ˈɑmtənar] Verbuigingen:   ambte|naren (meerv.) de ambte|nares zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ˈɑmtə|narɛs] Verbuigingen:   ambtenares|sen (meerv.) iemand in dienst van de overheid Voorbeelde...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/ambtenaar

AMBTENAAR

1) Administrateur 2) Baljuw 3) Beambte 4) Beroep 5) Commies 6) Functionaris 7) Gemeentesecretaris 8) Iemand die bij de overheid werkt 9) Iemand die een ambt bekleedt 10) Landdrost 11) Mantri 12) Overheidsdienaar 13) Pennenlikker 14) Persoon in openbare dienst 15) Staatsdienaar 16) Werkkracht 17) Werknemer in overheidsdienst
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/AMBTENAAR/1

ambtenaar

iemand die voor zijn beroep, in dienst van een overheid of een openbaar lichaam, publieke taken verricht; ook: het beroep van ambtenaar
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/ambtenaar

Ambtenaar

Een ambtenaar [statutair] is een natuurlijk persoon die is aangesteld in een openbare betrekking om een deel van de overheidstaak te verrichten, mits ondergeschikt aan een hoger gezag. Afhankelijk van hun functie, leggen ambtenaren een zuiveringseed of ambtseed af. Ambtenaren kunnen werken bij de rijksoverheid (Nederland), de federale overheid (Be...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ambtenaar

ambtenaar

iemand die voor de staat werkt
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Ambtenaar

Uit `De lagere vaktalen: Taal van post-, telegraaf- en telefoonpersoneel` 1914 dienstdoend-, eerstaanwezend ambtenaar.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0009.php

ambtenaar

Persoon die aangesteld is in een door de overheid beheerde dienst
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664

Ambtenaar

Een ambtenaar is een persoon die is aangesteld in een openbare betrekking om een deel van de overheidstaak te verrichten, mits ondergeschikt aan een hoger gezag.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10788

Ambtenaar

Persoon aangesteld door en in dienst van de overheid.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

ambtenaar

iemand die bij de gemeente of de overheid werkt vb: de ambtenaar vroeg of ik mijn paspoort wilde laten zien
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=ambtenaar
Geen exacte overeenkomst gevonden.