Zoek op

ambulante handel

Elke verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop van producten aan de consument, door een handelaar ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=ambulante handel

Ambulante handel

Ambulante handel is de officiële term die gebruikt wordt voor huis-aan-huisverkoop, verkoop op de openbare weg, op openbare markten of op andere plaatsen of lokalen. Ambulante handel is het meest bekend in de vorm van marktkramen, rijdende snackbars, kiosken, vis- en oliebollenkraampjes en bloemenstalletjes; maar ook de ouderwetse scharensliep en...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ambulante_handel

Ambulante handel

de verkoper van producten trekt rond, bijv. markt, viswagen, enz..
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10199

ambulante handel

Een verkoop is ambulant als die gebeurt buiten de hoofdzetel of vestiging van een bedrijf of buiten de woonplaats van een fysieke persoon. Ambulante handel kan bv. plaatsvinden in het huis van de koper, op de openbare weg, op openbare markten. Hiervoor moet een leurkaart aangevraagd worden bij het gemeentebestuur.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10420

Ambulante handel

Vorm van detailhandel waarbij men persoonlijk contact heeft met consumenten, maar waarbij geen sprake is van een permanente winkellocatie. Voorbeelden: markt- en straathandel. Detailhandelsvorm zonder vaste vestiging. Zie ook `Gevestigde handel`.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.