Zoek op

anticipatiekrediet

bankrecht: lening verstrekt door bank aan geldbehoevende ondernemingen, vooruitlopend op een uitigifte van aandelen of obligaties. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/anticipatiekrediet

Anticipatiekrediet

Lening die aan een bedrijf wordt gegeven in afwachting van de uitgifte van aandelen of obligaties. Zodra die uitgifte heeft plaatsgevonden, wordt met de opbrengst daarvan het krediet afgelost.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/anticipatiekrediet
Geen exacte overeenkomst gevonden.