Zoek op

antithese

de antithese zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ɑnti'tezə] Verbuigingen:   antithese|n (meerv.) tegenstelling Voorbeeld:   `een antithese tussen het woord en de daad`Antoniem:   synthese © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: '...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/antithese

ANTITHESE

1) Scherpe tegenstelling 2) Stijlfiguur 3) Tegengestelde 4) Tegengestelde van een stelling 5) Tegenhanger 6) Tegenstelling
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ANTITHESE/1

Antithese

Antithese betekent tegenstelling. Het heeft de volgende meer specifieke betekenissen: ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Antithese

Antithese

[filosofie] - Een antithese is een aan een these tegengestelde propositie. Het antwoord op - of beter - de weerlegging van een stelling (these) noemen we de antithese. == De antinomische antithese == De term "antithese" wordt in de moderne filosofie actueel door de toepassing ervan in de Kritik der reinen Vernunft van Imman...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Antithese_(filosofie)

Antithese

[politiek] - Met Antithese wordt in de Nederlandse politieke geschiedenis gedoeld op (het streven om te komen naar) een politieke tegenstelling tussen christelijke, confessionele partijen en partijen op seculiere grondslag. Deze tegenstelling was belangrijk in de vorming van politieke partijen, maar niet dominant in de poli...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Antithese_(politiek)

Antithese

[stijlfiguur] - Een antithese (Grieks voor "tegengestelde", ἀντί is "tegen" + θέσις "stelling-plaatsing") is een stijlfiguur waarbij tegengestelde begrippen worden verbonden. Dit wordt gebruikt om een eigenschap te versterken, of te benadrukken. Mooi lijkt immers mooier naast lelijk, goed beter naast slecht. Voorb...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Antithese_(stijlfiguur)

antithese

•het tegenovergestelde.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/antithese

antithese

tegenstelling
Jaar van herkomst: 1773 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Antithese

Let op: Spelling van 1858 antithesis, tegenstelling, ook antitheton. Zie voorts Contrast. Antithetica, de tegenstellingsleer. Antithetisch, tegenstellend
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

antithese

ook: tegenstelling. Het naast elkaar plaatsen van tegengestelde begrippen.
Bij God! Ik was voor 't sterven in de wieg gelegd.
(Gaston Burssens)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/Media/Syllabus-literaire-begrippen.php

antithese

bepaalde stijlfiguur: naast elkaar plaatsing van tegenstellingen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10167

Antithese

twee begrippen die een tegenstelling vormen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10855

antithese

tegenstelling
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11288

antithese

tegenstelling (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/antithese

Antithese

Tegenovergestelde these of stelling.
Gevonden op http://www.goodadvicebooks.nl/artikelen/glossarium.html

Antithese

Tegenstelling. v.b.: Wat vriendelijker schijn bij vijandelijker haat! Wat bitterder gemoed bij zoeter liefdeteken! Wat zedelozer hart bij zedelijker spreken! Wat Christelijker groet bij duivelser verraad! uit: Verraderlijke kus van Heiman Dullaert.
Gevonden op http://www.nederlands.nl/dichtwoordenboek/173_Antithese.html

Antithese

Tegenstelling tussen twee dingen (b.v. vreugde is de antithese van verdriet). (F.A.S.)
Gevonden op http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Glossarium.pdf

antithese

tegenstelling
Gevonden op https://onzetaal.nl/uploads/nieuwsbrieven/antithese.html

Antithese

[Literatuur] tegenstelling
Gevonden op https://quizlet.com/110558250/literatuur-gedichten-stijlfiguren-flash-cards

antithese

[Nederlands] naast elkaar plaatsen van tegenstellingen
Gevonden op https://quizlet.com/115839985/nederlands-flash-cards/

antithese

ook: tegenstelling. Het naast elkaar plaatsen van tegengestelde begrippen.
Gevonden op www.fontys.nl
Geen exacte overeenkomst gevonden.