Zoek op

architectuur

de architectuur zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ɑrʃitɛkˈtyr] Verbuigingen:   architec|turen (meerv.) bouwkunst een villa onder architectuur bouwen  (een villa bouwen volgens het ontwerp van een architect) © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gesp...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/architectuur

ARCHITECTUUR

1) Bouwkunst 2) Bouwstijl 3) Bouwtrant
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ARCHITECTUUR/1

Architectuur

Architectuur is de kunst en wetenschap van het ontwerpen van de gebouwde omgeving; inclusief steden, gebouwen, interieurs, landschappen, meubelen, objecten enzovoort. Volgens het vroegste overgeleverde werk over het onderwerp, "Over architectuur" van de Romein Vitruvius, steunt de architectuur op drie principes: schoonheid (venustas), stevigheid.....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Architectuur

Architectuur

Architectuur gaat om de kunst en wetenschap achter gebouwde objecten als gebouwen, landschappen, meubelen en interieurs. Iemand die werkt in de architectuur heet een architect. Architectuur kan ook omschreven worden als bouwkunst, maar dat klinkt meer als een technisch bouwproces, terwijl architectuur vooral gaat om ontwerpen. Architectuur draait v...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Architectuur

architectuur

Architectuur is het geheel van bouwkundige kenmerken en voortbrengselen voortvloeiend uit de ontwerpen van een architect. In de architectuur wordt niet gesproken over mooi of lelijk, maar over uniek, markant, interessant, tijdseigen, oorspronkelijk, geavanceerd, rationeel, functioneel, organisch, streekeigen, ge...
Gevonden op http://www.joostdevree.nl/shtmls/architectuur.shtml

architectuur

de kunst om gebouwen te ontwerpen vb: in Rotterdam zie je veel moderne architectuur
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=architectuur

Architectuur

Algemene term om gehele of gedeeltelijke structuur van een computersysteem aan te duiden
Gevonden op http://www.pc-tutorials.nl/computerwoordenboek.php?lijst

Architectuur

Een architectuur beschrijft de samenhangende structuur van de informatievoorziening, de daarmee te ondersteunen bedrijfsomgeving en de benodigde technische componenten.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

architectuur

• [architectuur] de bouwstijl van een gebouw.
Gevonden op https://nl.wiktionary.org/wiki/architectuur

architectuur

architectuur staat binnen de ICT voor het al dan niet aanwezige masterplan achter de infrastructuur: een lange termijn bouwtekening van het ´ICT-huis´ waarin aangegeven is welke soort bouwmaterialen (infrastructuur) op welke wijze met elkaar verbonden moeten worden.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10192

Architectuur

De fundamentele organisatie van een systeem, welke wordt benadrukt door zijn componenten, de relaties onderling, met de omgeving en de principes die richting geven aan het ontwerp en de verdere ontwikkeling. bron: vertaling uit [IEEE1471]. (http://www.digital-architecture.net-scripties-Ondernemingstypering%20uit%20architectuurcontext.doc)
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10593

architectuur

De kunst bedenken en tekenen hoe gebouwen eruit moeten zien.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10628

Architectuur

Architectuur is als benadering en begrip afkomstiguit de wereld van informatievoorziening.Een architectuur beschrijft de samenhangende structuur van de infor-matievoorziening, de daarmee te ondersteunen bedrijfsomgeving ende benodigde technische componenten. De architectuur van een orga-nisatie omvat ook de manier waarop de informatievoorziening bi...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10699

architectuur

(ITIL Service-ontwerp) De structuur van een systeem of IT-dienst, inclusief de relaties tussen de componenten en de omgeving waarin ze zich bevinden. Standaarden en richtlijnen die het ontwerp en de ontwikkeling van het systeem leiden, worden ook gerekend tot de architectuur.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/11407

Architectuur

Ook: Bouwkunst - Kunst en leer van het ontwerpen en uitvoeren van bouwwerken.
De meeste vroege bouwwerken in Drenthe waren boerenbehuizingen. Uit archeologische sporen blijkt dat men in de vroegste bewoningsperiodes diverse bouwmethoden gebruikte. In de loop van de Middeleeuwen ontstond echter een vrij constant type dat door de eeuwen heen in h...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Architectuur
Geen exacte overeenkomst gevonden.