Zoek op

artillerie

artillerie zelfst.naamw. militair het wapen dat vuursteun geeft aan de eigen troepen    Voorbeeld: `De artillerie schoot er flink op los. ` Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'artillerie' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spelli...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/artillerie

ARTILLERIE

1) Deel van de strijdkrachten 2) Deel van een leger 3) Deel van het leger 4) Geschud in de krijgsmacht 5) Geschut 6) Geschutafdeling 7) Geschutbank 8) Hoofdwapen van het leger 9) Kanonnenafdeling van het leger 10) Legerafdeling 11) Legeronderdeel 12) Onderdeel van het leger 13) Oorlogstuig 14) Vuurgeschut 15) Wagenpark (mil.) 16) Wapen
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ARTILLERIE/1

Artillerie

Artillerie of geschut is in de krijgsmacht het wapen dat vuursteun geeft aan de eigen troepen. Historisch bestaan er vele types van artillerie-eenheden, afhankelijk van hun specialiteit of specifieke opdracht, zoals veldartillerie, vestingsartillerie, kustartillerie, belegeringsartillerie. In 1916 ontstaan de eerste luchtdoelartillerie-eenheden. B...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Artillerie

Artillerie

Verzamelnaam voor geschut. Tevens aanduiding voor het onderdeel in het leger dat is belast met de bediening daarvan.
Gevonden op http://web.archive.org/web/20120225073741/http://cartography.geog.uu.nl/www

Artillerie

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. [geen meervoud] zwaar -, grof geschut; een der wapens bij het leger; hij dient bij de -.
~KUNST, v. [geen meervoud]
~MAATSTOK, m. (-ken).
~MEESTER, m. (-s).
~OFFICIER, m. (-en).
~ONDERWIJS, o. [geen meervoud]
~PAARD, o. (-en).
~PARK, o. (-en).
~SCHOOL, v. (...olen).
~TREIN, m...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0004.htm

Artillerie

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Artillerie``] Door A., het derde hoofdwapen van een leger, verstaat men het geheele personeel, dat in den ruimeren zin van het woord met de bediening, de vervaardiging, de herstelling en het opzigt van het geschut met toebehooren, van alle andere ernstvuurwerken en oorlogswapenen belast is, benevens het...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0002.htm

artillerie

wapen van de landmacht, uitgerust met geschut
Jaar van herkomst: 1550 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Artillerie

Let op: Spelling van 1858 Fr., zwaar of grof geschut; geschutkunde. Artillerie-park, plaats, alwaar alle soorten van geschut zamengebragt worden. Artillerie-trein, gevolg van zwaar geschut met zijn toebehooren
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Artillerie

Verzamelnaam voor geschut. Tevens aanduiding voor het onderdeel in het leger dat is belast met de bediening daarvan.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10766

artillerie

Onderdeel van een legermacht, dat de zwaardere vuurwapens gebruikt. Er kan gedacht worden aan kanonnen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11132

Artillerie

Artillerie is de verzamelnaam voor geschut. Artillerie wordt tevens gebruikt voor de aanduiding van het onderdeel in het leger dat belast is met de bediening ervan.
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Artillerie

artillerie

geschut; afdeling van het leger voor de bediening ervan (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/artillerie

Artillerie

Verzamelnaam voor krijgswerktuigen waarmee men projectielen afschiet. De moderne term artillerie duidt in het algemeen geschut aan, waarvan de schootsafstanden en kalibers boven bepaalde grenzen vallen. Met artillerie duidt men ook een legeronderdeel aan dat zich voornamelijk van geschut bedient.
Gevonden op http://www.go2war2.nl/nld_begrip.asp

Artillerie

Artillerie is een verzamelnaam voor ondersteunend geschut dat door een krijgsmacht wordt gehanteerd om de vijand schade toe te brengen. Bij artillerie denkt men vaak meteen aan kanonnen. Deze kanonnen zijn echter maar één wapenonderdeel van de artillerie en verschillen veel van elkaar. Rakketen en m...
Gevonden op http://www.militair.net/Wapens/Artillerie/

Artillerie

[Nederlands] Geschut
Gevonden op https://quizlet.com/58281999/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.