Zoek op

audiëntieblad

burgerlijk procesrecht: proces-verbaal; verslag van een terechtzitting door de griffier opgemaakt en ondertekend door de ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/audiëntieblad

Audiëntieblad

Een proces-verbaal van een rechtszitting.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.