Zoek op

Autodafe

Een autodafe (uit het Portugees: auto da fe, `daad van geloof`, alternatieve (verouderde) spellingen auto-da-fe, Auto-da-fé, auto da fé, Auto-de-Fé) is een ritueel van penitentie van door de inquisitie veroordeelde ketters en afvalligen. De term Auto de fé betekent in het (oud-)Spaans "handeling van (het) geloof", en is afgeleid uit het La...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Autodafe

autodafe

ketterverbranding
Jaar van herkomst: 1820 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

autodafe

plechtige terechtstelling van ketters (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/autodafe
Geen exacte overeenkomst gevonden.