Zoek op

belastingen

fiscaal recht: door de fiscus bepaalde heffingen ter financiering van publieke voorzieningen en overheidsinstellingen. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=belastingen

belastingen

fiscaal recht: door de fiscus bepaalde heffing ter financiering van publieke voorzieningen en overheidsinstellingen. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/belastingen

Belastingen

Belastingen zijn verplichte bijdragen van alle burgers of bedrijven in een land aan de overheid, zonder dat er een directe prestatie van de overheid tegenover staat. Een belastingplichtige betaalt belasting. In economische modellen wordt belasting meestal afgekort met een B. Voorbeelden van belastingen zijn inkomstenbelasting, omzetbelasting, loonb...
Gevonden op https://www.finler.nl/belastingen/

belastingen

Gedwongen bijdragen van burgers en bedrijven aan de overheid, waar geen rechtstreekse individuele tegenprestatie tegenover staat. Ze worden krachtens algemene regels gevorderd. `Directe belastingen’ worden geheven over inkomen, winst en (de overgang van) vermogen (voorbeelden: inkomstenbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting, vermogensbe...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/economie/belastingen

BELASTINGEN

1) Bezwaren 2) Heffingen 3) Lasten 4) Staatsinkomsten
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BELASTINGEN/1

belastingen

de belangrijkste ontvangsten voor de overheid
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Belastingen

Verplichte betalingen, zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat, die door de nationale overheid, door de instellingen van de Europese Unie of door buitenlandse overheden worden opgelegd, in verband met (1) de productie van goederen en diensten, het in dienst hebben van arbeidskrachten en de eigendom of het gebruik van g...
Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=115

Belastingen

Let op: Spelling van 1914 A. Suriname.: I. Geschiedkundig overzicht.: In de 17de en 18de eeuw waren er verscheidene belasting kantoren in Suriname, n.l. dat 1. van de inkomende en uitgaande rechten op de koopwaren; 2. van de hoofdgelden der societeit; 3. van de verkoopingen; 4. van de modique lasten. De ontvangers der eerste drie werden door...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/benj004ency01_01/index.htm

belastingen

verplichte bijdragen aan de overheid waar geen directe tegenprestatie tegenover staat
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10040

Belastingen

Krachtens algemene regels gevorderde, gedwongen eenzijdige geldelijke bijdrage van personen en instellingen, die binnen een bepaalde periode aan de overheid moeten betaald worden en bestemt zijn om uiteindelijk het geheel van de uitgaven van de overheid te dekken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10593

Belastingen

Door de overheid opgelegd aan belastingplichtigen, zonder dat er een directe tegenprestatie van de overheid tegenoverstaat.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10762

Belastingen

Verplichte bijdrage aan de inkomsten van het Rijk, de Provincie of de Gemeente.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

belastingen

worden door de overheid opgelegd aan belastingplichtigen, zonder dat daarvoor een directe tegenprestatie van de overheid tegenoverstaat. Is dit wel het geval dan spreekt men van een retributie, (bijvoorbeeld tolgeld, havengeld, wegenbelasting, school- en collegegeld).
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip01.htm

belastingen

heffingen door de overheid dwangmatig opgelegd, zonder dat er voor de belastingbetaler een individueel aanwijsbare tegenprestatie tegenoverstaat. De belastingen zijn te verdelen in de directe belastingen en de
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip09.htm

belastingen

worden door de overheid opgelegd aan belastingplichtigen, zonder dat daarvoor een directe tegenprestatie van de overheid tegenoverstaat. Is dit wel het geval dan spreekt men van een retributie, (bijvoorbeeld tolgeld, havengeld, wegenbelasting, school- en collegegeld).(uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm

Belastingen

Het afsluiten van een hypotheek kan gevolgen hebben voor de belasting die u betaalt. Belangrijk is dat u bij het afsluiten van de hypotheek met deze gevolgen rekening houdt. Uw (belasting)adviseur kan hier meer over vertellen.
Gevonden op https://www.abnamro.nl/nl/prive/hypotheken/hypotheken-abc/b.html

Belastingen

Heffingen door de overheid om te voorzien in de algemene behoeften van de samenleving.
De belastingheffing heeft zich in de loop der eeuwen ontwikkeld van een bede door de landsheer aan zijn onderdanen tot een systeem van heffingen dat toegepast wordt om de overheidslasten te dekken, maar ook om overheidsbeleid vorm te geven. In de Middeleeuwen...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Belastingen
Geen exacte overeenkomst gevonden.