Zoek op

Benthos

Benthos (bijvoeglijk naamwoord: benthisch) is een begrip uit de biologie. Het is de verzamelnaam voor alle organismen die leven op de bodem van zoete en zoute wateren. Het bevat zowel levensvormen die vastzitten aan de bodem of vastzitten aan andere vastzittende organismen (sessiel benthos) als organismen die zich kruipend of lopend over de bodem ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Benthos

Benthos

Schelpterm.Weekdieren, Alle dieren die op en in de zeebodem leven., -
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Schelpterminologie_(mollusken)

Benthos

Dit vertegenwoordigt de habitats en de organismen die in of op de bodem van de zee, oceaan of meren leven. Wordt vaak gebruikt als synoniem van benthische organismen. De benthische organismen worden, op basis van hun grootte, verder onderverdeeld in `meiobenthos`, `epibenthos` en `macrobenthos`. Tegengestelde van pelagische organismen.
Gevonden op http://www.vliz.be/vmdcdata/faq/keywords.php

benthos

Def.: de zeebodem.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10880

benthos

Def.: dierlijk leven op bodem van wateren
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10880
Geen exacte overeenkomst gevonden.