Zoek op

bestemmingsplan

het bestemmingsplan zelfst.naamw.Uitspraak:   [bə'stɛmɪŋsplɑn] Verbuigingen:   bestemmingsplan|nen (meerv.) plan waarin een gemeente vastlegt waarvoor de verschillende delen van het grondgebied van de gemeente mogen worden gebruikt Voorbeelden:   `het b...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/bestemmingsplan

bestemmingsplan

Wettelijk voorgeschreven, in kaart gebrachte gebieden waarop gebouwd mag worden, met inbegrip van het aangeven van toegestane bestemmingen (wonen, bedrijven, winkels, horeca enzovoort) en maximale bouwhoogte. Het bestemmingsplan is een afdoende beschermend middel om ongewenste bouwactiviteiten te weren. De overheid schiet tekort in het afdwingen va...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/bouwkunde/bestemmingsplan

bestemmingsplan

Plan dat opgesteld is door een gemeente voor de inrichting van de ruimte. Dit plan is voor de burgers en de bestuurlijke overheden bindend. In een bestemmingsplan wordt de inrichting van delen van het grondgebied van de gemeente geregeld.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/geografie-en-demografie/bestemmingsplan

bestemmingsplan

Door de gemeenteraad is vastgelegd wat de bestemmingen voor een bepaald gebied zijn. in dit zogenaamde bestemmingsplan worden voorschriften gegeven omtrent het gebruik van de grond en wat er gebouwd mag worden
Gevonden op http://www.allesoverhuisentuin.nl/snelzoeker/woon-encyclopedie/18

Bestemmingsplan

VOor kopers maar ook voor verkopers is het belangrijk te weten wat het bestemmingsplan van uw bedrijfspand is. Deze kunt u opvragen bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, Dienst Ruimtelijke Ordening of VROM van uw gemeente. Iedere gemeente noemt dit weer anders, let ook op de openingstijden.
Gevonden op http://www.bedrijfspand.com/vastgoed-begrip/

Bestemmingsplan

Voor kopers maar ook voor verkopers is het belangrijk te weten wat het bestemmingsplan van uw bedrijfspand is. Deze kunt u opvragen bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, Dienst Ruimtelijke Ordening of VROM van uw gemeente. Iedere gemeente noemt dit weer anders, let ook op de openingstijden. Het veranderen van bestemmingsplannen van bijvoorbeeld ...
Gevonden op http://www.bedrijfspand.com/vastgoed-begrip/bestemmingsplan/

Bestemmingsplan

Plan dat door de gemeente wordt opgesteld voor een bepaald gedeelte van de stad. Hierin staat waar huizen komen, hoe de wegen lopen, waar de voorzieningen in de wijk moeten komen, enz.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_stedge.htm

bestemmingsplan

Het plan dat een gemeente maakt over de toekomstige inrichting van een deel van de gemeente (bijvoorbeeld over een nieuwbouwwijk).
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_toeris.htm

Bestemmingsplan

Een door de gemeenteraad vastgesteld plan waarin de bestemming van de grond is aangegeven. Het bestemmingsplan bevat ook doelen en voorschriften voor het gebruik van de grond en de opstallen.
Gevonden op http://www.financenavigator.nl/wiki/Bestemmingsplan

Bestemmingsplan

de gemeenteraad stelt de bestemmingen in een gebied vast. Zonodig worden in verband met de bestemming voorschriften gegeven omtrent het gebruik van de grond en de opstallen daarop.
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/B

bestemmingsplan

Op basis van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) stelt de gemeenteraad vast dat bepaalde gebieden een bepaalde bestemming hebben. Zonodig worden voorschriften uitgegeven wat er wel en niet bebouwd mag worden, of het gebied voor industrie, woningbouw of bv. recreatie bestemd is. Een bestemmingsplan kan onder bepaalde omstandigheden ge...
Gevonden op http://www.joostdevree.nl/shtmls/bestemmingsplan.shtml

bestemmingsplan

plan van de gemeente waarin staat wat er met een gebied moet gebeuren vb: volgens het bestemmingsplan komen hier woningen
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=bestemmingsplan

bestemmingsplan

Een gemeentelijk plan voor een klein deel van de gemeente en bindend voor de burgers, waarin de ruimtelijke inrichting heel precies (in voorschriften en op een plankaart) is vastgelegd. Op grond van bestemmingsplannen kan worden onteigend.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10092

Bestemmingsplan

Een door de gemeenteraad vastgesteld plan waarin het gebruik van de grond in een gemeente is vastgelegd voor een aantal jaren.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10126

Bestemmingsplan

De gemeenteraad stelt de bestemmingen in een gebied vast. Zonodig worden in verband met de bestemming voorschriften gegeven omtrent het gebruik van de grond en de opstallen daarop.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Bestemmingsplan

Een door de gemeente opgesteld plan waarin staat aangegeven waarvoor de grond of gebouwen gebruikt mogen worden. Daarin kunt u zien welke ontwikkelingen op gebied van bijvoorbeeld bebouwing er mogelijk plaatsvinden. U vindt deze plannen bij het gemeentehuis.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10265

Bestemmingsplan

Een bestemmingsplan beschrijft wat er met de ruimte in een bepaalde gemeente mag gebeuren. Het belangrijkste onderdeel vormt de plankaart waarop is aangegeven welke bestemmingen waar zijn toegestaan en welke voorwaarden eraan verbonden zijn. Deze kaart is `hard` en heeft kracht van wet. Dat geldt eveneens voor de voorschriften, op de (algemene) bes...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10295

bestemmingsplan

plan waarin de bestemming van een stuk grond beschreven staat
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10675

bestemmingsplan

Een plan waarin een gemeente precies beschrijft waarvoor in een bepaald gebied de ruimte mag worden gebruikt. Bijvoorbeeld de bestemming wonen, winkels of groen.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10679

Bestemmingsplan

Een bestemmingsplan is een gemeentelijk plan waarin wordt aangegeven waarvoor de gronden binnen het plangebied mogen worden gebruikt en of er op die grond mag worden gebouwd. Ook zijn hierin bouwregels opgenomen waaraan bouwplannen worden getoetst. Een bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, een plankaart en voorschriften. De plankaart en de v...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10766

Bestemmingsplan

Een door de gemeente opgesteld plan waarin staat aangegeven waarvoor de grond of gebouwen gebruikt mogen worden. Het bestaat uit een plankaart, bebouwingsvoorschriften, toelichting en een exploitatie-opzet. Daarin kunt u zien welke ontwikkelingen op gebied van bijvoorbeeld bebouwing er mogelijk plaatsvinden. In de bebouwingsvoorschriften staan bouw...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10766

Bestemmingsplan

Plan dat door de gemeente wordt opgesteld voor een bepaald gedeelte van de stad. Hierin staat waar huizen komen, hoe de wegen lopen, waar de voorzieningen in de wijk moeten komen, enz.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10766

Bestemmingsplan

[ overig] Een juridisch bindend plan waarin het gebruik van de grond en de opstallen is vastgelegd. Gebied dat in het bestemmingsplan bijvoorbeeld als agrarisch wordt aangeduid, mag niet worden gebruikt voor kantoorgebouwen. Het bestemmingsplan bepaalt ook de toekomstige bouwmoge...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10776

bestemmingsplan

Def.: gemeentelijk plan voor de ruimtelijke ordening, waarin de bestemming, ofwel de toegestane wijze van gebruik (en inrichting), van land (en water) wettelijk bindend zijn of kunnen worden vastgelegd.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10880
Geen exacte overeenkomst gevonden.