Zoek op

bevolkingsregister

algemeen overheid: ingevolge de Wet Gemeentelijke Basisadministratie geopend gemeentelijk register waarin de NAW-gegevens ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=bevolkingsregister

bevolkingsregister

bestuursrecht: door de gemeente gehouden register waarin alle Belgen en vreemdelingen die toegelaten zijn om in België ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=bevolkingsregister

bevolkingsregister

bestuursrecht: gemeentelijke teboekstelling van de inwoners van een gemeente en van hen die er verblijfhouden; gemeentelijk ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/bevolkingsregister

bevolkingsregister

bevolkingsregister zelfst.naamw. bestand waarin alle inwoners van een gemeente wettelijk worden opgenomen en waarin geregeld aantekening wordt gehouden van de wijzigingen van de bevolking in gezinsverband Bron: Wikiwoordenboek - bevolkingsregister. SpellingCorrect gespeld: 'bevolkingsregister...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/bevolkingsregister

BEVOLKINGSREGISTER

1) Persoonsregister 2) Register
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BEVOLKINGSREGISTER/1

bevolkingsregister

register waarin de bewoners van een gemeente, met naam en adres, etc. opgetekend zijn
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

bevolkingsregister

De permanente registratie van de in een land woonachtige bevolking. Deze registratie vindt plaats door de gemeente, die van elke inge- zetene een persoonskaart bijhoudt. De registratie heeft o.a. betrekking op geboorte, huwelijk, echtscheiding en sterfte.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_bevolk.htm

Bevolkingsregister

Bureau dat alle persoonlijke gegevens van de inwoners van de gemeente bijhield op kaarten. Het gaat hier om gegevens als naam, adres, geboortedatum, beroep, godsdienst, enz.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10229

Bevolkingsregister

Elke gemeente moet een bevolkingsregister bijhouden dat alle officiële gegevens over haar inwoners bevat. De wetgeving bepaalt de inhoud ervan en de regels die de gemeenten dienen te respecteren om deze registers te houden. De gegevens die in het bevolkingsregister worden opgenomen, zijn persoonsgegevens, want het gaat om informatie betreffende ee...
Gevonden op http://www.privacycommission.be/nl/lexicon

Bevolkingsregister

Het register met alle inwoners van een bepaalde gemeente in de vorm van adresboeken (ca. 1850 tot ca. 1920), gezinskaarten (ca. 1920 tot 1939), persoonkaarten (1939-1994) en nu de geautomatiseerde Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).
Gevonden op http://www.voorouders.net/help/genealogische-begrippen/

bevolkingsregister

, een in enkelvoud aangelegd register waarin de bewoners per huisadres van een gemeente met de belangrijkste persoonsgegevens opgetekend zijn. Zij werden bijgehouden door aanvullingen en correcties. In 1850 landelijk ingevoerd en gevuld met de gegevens die in 1849 waren verzameld voor de derde algemene volkstelling. Meestal werden de registers per ...
Gevonden op http://www.wazamar.org/genealogie-a-z/ency/encyb.htm

Bevolkingsregister

De verzameling van de op de boekhouding der bevolking betrekking hebbende registers.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.