Zoek op

bewijsaandraagplicht

burgerlijk procesrecht: plicht van de schuldeiser om bewijsmiddelen en getuigenverklaringen waarover hij kan beschikken te ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/bewijsaandraagplicht

bewijsaandraagplicht

burgerlijk procesrecht: wettelijke verplichting om in de dagvaarding de bewijsmiddelen te melden waarover de eiser kan beschikken ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/bewijsaandraagplicht
Geen exacte overeenkomst gevonden.