Zoek op

bicameraal

staatsrecht: vallend onder de bevoegdheid van de beide kamers van het federale parlement, m.n. de Kamer van Volksvertegenwoordigers ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=bicameraal

bicameraal

staatsrecht: volksvertegenwoordiging met twee kamers. De Nederlandse Staten-Generaal en het Belgische Federale Parlement ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/bicameraal
Geen exacte overeenkomst gevonden.