Zoek op

Boeddha

(Sanskriet: de ontwaakte, verlichte) Titel waarmee de Indiase vorstenzoon Siddharta Gautama (circa 566-486 v.Chr.) als stichter van het Boeddhisme geldt. Voor zijn leven bestaan echter geen historische bewijzen. Op zoek naar de bevrijding uit de onvoorspelbaarheid en het lijden van het bestaan, verliet de oorspronkelijk als hindoe opgegroeide Gauta...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/overige-begrippen-godsdiensten/boeddha

BOEDDHA

1) De ontwaakte 2) Fo 3) Godheid 4) Godheid van de boeddhisten 5) Godsdienstige stichter 6) Hindoegod 7) Indische godheid 8) Oosterse goden 9) Oosterse leermeester 10) Oud-indische godheid 11) Oudindische godheid 12) Siddhartha gautama 13) Stichter van een godsdienst 14) Stichter van het boeddhisme 15) Stichter van zekere godsdienst
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BOEDDHA/1

Boeddha

[verlichte] - Strikt genomen is een Boeddha iemand die op eigen kracht compleet en volledig ontwaakt is, en zijn of haar kennis deelt met anderen zodat die ook kunnen ontwaken. Breder genomen is elke volledig ontwaakte persoon een Boeddha. Met de naam Boeddha wordt vaak de stichter van het boeddhisme aangeduid: Gautama Boed...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Boeddha_(verlichte)

Boeddha

(Let op: oude spelling) (560 480 voor Chr.) (Sanskriet: de verlichte). Dit is de bijnaam voor Siddartha Gautama of Gotama, den stichter van het moderne Boeddhisme. Om Boeddhist to worden, moet men alle boeien der zinnelijkheid hebben afgeworpen en tot zijn innerlijk Ik zijn gekomen en de volledige onwerkelijkheid van al het aardse hebben ing...
Gevonden op http://www.dbnl.org/arch/veen090occu01_01/pag/veen090occu01_01.txt

Boeddha

In het Sanskriet Buddha. het verleden deelwoord van de wortel budh, die `bemerken`, `gewaarworden`, maar ook `ontwaken` en `weer bijkomen` betekent. Het woord duidt iemand aan die geestelijk is ontwaakt, die niet langer `de levende dood` van gewone mensen leeft, maar zich bewust is geworden van de geestelijke invloed die vanuit zijn inner lijk of v...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10022

Boeddha

De naam Boeddha (Sanskriet voor volledig ontwaakte) wordt vaak gebruikt om de stichter van het Boeddhisme aan te duiden, maar ook meer algemeen om iedere volgens het Boeddhisme verlichte entiteit aan te duiden
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10068

Boeddha

De Verlichte, die het nirvana bereikte
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10075

Boeddha

Boeddha (= de verlichte), naam waaronder de stichter van het boeddhisme, Siddhartha Gautama (Pali: Siddhatta Gotama) (ca. 560 - ca. 480 v.C.), het meest bekend is geworden. Boeddha stamde uit het adellijk geslacht van de Sakya's en noemde zichzelf later veelal Sakyamuni (Sjakjamoeni): de wijze uit het geslacht Sak...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10495

Boeddha

Boeddha is niet één persoon. Boeddha betekent `de verlichte` en is geen naam, maar een titel. Iemand die verlichting vindt is een boeddha. Volgens de boeddhistische theologie zijn er dan ook talloze boeddha`s. De bekendste boeddha is Siddharta Gautama. Hij leefde de vijfde eeuw voor Christus in India een luxe leventje. Prins Siddharta kwam tot zi...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10514

Boeddha

Boeddha is de titel van de stichter van het boeddhisme, de Indische prins Siddharta Gautama. Boeddha is de verlichte die het Nirwana bereikte. Diverse wijzen voorspelden bij zijn geboorte dat hij een onovertrefbaar heerser zou worden, of dat hij de verlichting zou bereiken zonder materieel bezit. Zijn vader gaf de voorkeur aan het eerste en liet he...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Boeddha

boeddha

stichter van het boeddhisme (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/boeddha

Boeddha

Boeddha (ca 600-500 v.c.). Grondlegger Boeddhisme.
Gevonden op http://www.filosofischwoordenboek.nl/content/boeddha.html

Boeddha

Siddharta Gautama, de historische grondlegger van het boeddhisme. Algemener
Gevonden op http://www.goodadvicebooks.nl/artikelen/glossarium.html

Boeddha

(Sanskriet) 1.De historische grondlegger van het Boeddhisme, Gautama Boeddha, de naam van Boeddha Siddharta Sakyamuni.2.Algemene naam voor ieder die nirvana bereikt heeft in het Mahayana Boeddhisme.
Gevonden op http://www.katinkahesselink.net/faq/ganesha.htm

Boeddha

de stichter van het boeddhisme vb: Gerton heeft een beeldje van Boeddha gekocht
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=Boeddha

boeddha

beeld van de stichter van het boeddhisme vb: Ramon heeft een boeddha op de kast staan
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=boeddha
Geen exacte overeenkomst gevonden.