Zoek op

Bouwkosten

Onder bouwkosten wordt verstaan: alle kosten die nodig zijn om een bouwwerk, eventueel met behulp van bestek en technische tekeningen, en het bijbehorend management volgens een bepaalde opbouw van kostenverdeling te voltooien. De wijze waarop de bepaling van de bouwkosten plaatsvindt hangt af van het stadium waarin het project zicht bevindt. Zie v...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Bouwkosten

bouwkosten

Voor de exacte bouwkosten van onderdelen van woningen-monumenten: Casadata, betrouwbare kostengegevens en praktische informatie voor de bouwpraktijk. Vermeld zijn o.m. instructieve afbeeldingen, detailkosten, techniek en uitvoering, aandachtspunten, planningsaspecten, onderhoudsbehoefte. ZekerBouwen geeft o.m. informatie over offertes, wanneer wel...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10065
Geen exacte overeenkomst gevonden.