Zoek op

BREF

BREF of BREF-documents staat voor BAT Reference documents en is een uitwerking van de IPPC-richtlijn van de Europese Unie. `BAT` staat dan weer voor Best Available Techniques oftewel Best Beschikbare Techniek. In een BREF-document staat beschreven wat de meest milieuvriendelijke technieken zijn die een bedrijf kan toepassen. In een uitspraak van.....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/BREF

BREF

BBT referentiedocument. Dit is een in Europees verband vastgesteld document waarin de BBT wordt beschreven die specifiek zijn voor een bepaalde branche of activiteit. Met dit document dient rekening te worden gehouden bij het bepalen van BBT voor installaties die vallen onder de IPPC-richtlijn.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10686
Geen exacte overeenkomst gevonden.