Zoek op

breuk

In de geologie een vlak waar delen van de aardkorst ten opzichte van elkaar zijn verschoven. Breuken komen vooral aan de randen van de platen voor. Een voorbeeld is de St.Andreasbreuk in Californie. Zie ook platentektoniek .
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/aarde-weer-en-klimaat/breuk

breuk

Een getal dat geschreven kan worden als een geheel getal gedeeld door een ander geheel getal. Het eerste heet de teller van die breuk, het andere heet de noemer van die breuk.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wiskunde/breuk

breuk

de breuk zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [brøk] Verbuigingen:   breuk|en (meerv.) 1) plaats waar iets gebroken is Voorbeelden:   `een breuk in je bovenbeen`, `een breuk lijmen`, `polsbreuk`, `breuk in een hoogspanningsdraad`, `een breuk in de aard...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/breuk

BREUK

1) Afstand 2) Barst 3) Beenfractuur 4) Beschadiging 5) Blessure 6) Braak 7) Bres 8) Breukgetal 9) Brisure 10) Deel van een getal 11) Doorbraak 12) Einde van een vriendschap 13) Fractie 14) Fractuur 15) Gebroken getal 16) Getal tussen nul en een 17) Getalsverhouding 18) Getalvorm 19) Haag 20) Halsketting 21) Halsketting voor schutters 22) Hernia 23)...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BREUK/1

Breuk

Het woord breuk kan verschillende betekenissen hebben: ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Breuk

Breuk

[geologie] - Een breuk is in de geologie een aanduiding voor een discontinue zone in gesteente waarlangs verzet heeft plaatsgevonden. Dit verzet vindt plaats door middel van brosse deformatie. Breuken komen vaak in sets voor, die allemaal dezelfde oriëntatie hebben. In de structurele geologie worden oriëntaties en bewegin...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Breuk_(geologie)

Breuk

[mechanica] - Een breuk betekent in de materiaalkunde dat het materiaal geen goede samenhang meer heeft en dus geen trekkrachten meer kan opnemen. Men onderscheidt een brosse en een taaie breuk. ==Brosse breuk== Een brosse breuk wordt meestal veroorzaakt door belastingpieken, lage temperaturen, en restspanningen. Ook hoge t...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Breuk_(mechanica)

Breuk

[mineraal] - De breuk van een mineraal geeft aan hoe een mineraal breekt als er druk op uitgeoefend wordt. Het is verschillend van splijting, dat de breuk langs preferente splijtvlakken beschrijft. Elk mineraal kent breuk, niet alle mineralen kennen splijting. Zoals andere eigenschappen van mineralen, is breuk een indicatie...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Breuk_(mineraal)

Breuk

[wiskunde] - Een breuk in engere zin is de uitkomst (quotiënt) van een deling van een geheel getal door een ander geheel getal. Als deel van de breuk wordt het deeltal als teller aangeduid en de deler als noemer. De teller telt het aantal door de noemer genoemde geheeltallige delen. Zo geeft in de breuk {Breuk|3|4} de tell...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Breuk_(wiskunde)

breuk

• [wiskunde] Een breuk in engere zin is de uitkomst (quotiënt) van een deling van twee of meer gehele getallen.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/breuk

Breuk

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (-en), scheur, braak; verbreking; het glas, de muur heeft eene -; (rek.) gebroken getal; gewone of eigenlijke -, oneigenlijke -, tiendeelige (decimale), gedurige of repeterende -; breuks-breuken; eene - verkleinen, herleiden.
~, (in de heelkunde.) arm-, beenbreuk, (ook) verbreking van den penszak; van...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0005.htm

Breuk

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Breuk``] 1o. B. van het metaal; naar de kleur en de korreligheid eener B. kan men gedeeltelijk de zuiverheid van het metaal en de deugdzaamheid van de gieting beoordeelen; zie ook IJzer. 2o. B. van het geschut; men verstaat daardoor de overgangen van de onderscheidene metaal...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0003.htm

breuk

Een langgerekt vlak waarlangs twee aardkorstdelen langs elkaar bewegen.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_geolog.htm

Breuk

Scheur in de aardkorst waarlangs veelal een gebied is opgeheven of juist is weggezakt. Ze ontstaan tijdens periodes van plooiing.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_spanje.htm

Breuk

Een breuk is een breukvlak waarlangs duidelijke verplaatsing heeft plaatsgevonden
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

breuk

boete waarmee een overtreding, vastgesteld op een inspectie of beleid, werd bestraft.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10439

breuk

Artikelen die door beschadiging onverkoopbaar zijn geworden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

Breuk

Goede chocolade moet breken met een krokante knak (= breuk). Als hij uit elkaar valt en geen harde breuk heeft is de chocolade waarschijnlijk niet goed voorgekristalliseerd en-of was de hoeveelheid plantaardig vet te hoog.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11320

breuk

het breken, plaats waar iets gebroken is; niet-geheel getal (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/breuk

breuk

(letter) Benaming uit het 'loden tijdperk' voor de inkeping onder het letterstaafje.
Gevonden op http://www.gianottenprintedmedia.nl/grafisch-woordenboek/details/breuk-lett

Breuk

Een scheur in het gesteente waarlangs twee gesteentemassa-™s ten opzichte van elkaar verschoven zijn. De aard van de breuk wordt bepaald door het driedimensionale spanningsregiem ter plekke. De drie hoofdsoorten zijn: afschuivingen, zijschuivingen en overschuivingen. De meeste aardbevingen vinden langs een breuk plaats.
Gevonden op http://www.knmi.nl/cms/content/38659/breuk

breuk

een kapotte bot in je lichaam vb: de breuk in haar arm genas snel
het is tot een breuk gekomen tussen hen [de vriendschap is verbroken]
je lacht je een breuk (populair) [heel erg lachen]
een gecompliceerde breuk [waarbij het bot door de huid steekt]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=breuk

Breuk

[Aardrijkskunde] Barst of scheur in de aardkorst
Gevonden op https://quizlet.com/104457068/aardrijkskunde-flash-cards/

Breuk

Een splitsing van een kristal langs een ander vlak dan een splijtvlak of het deelvlak dat contacttweelingen gemeen hebben; de vorm van het breukvlak is vaak kenmerkend voor een mineraal.
Gevonden op https://www.geokring.nl/informatie/geo-lexicon
Geen exacte overeenkomst gevonden.