Zoek op

broederschap

rechtsgeschiedenis: beginsel van de Franse Revolutie. ~ komt in het strafrecht tot uiting in de mate van humaniteit, waarmee ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/broederschap

broederschap

de broederschap zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   ['brudərsxɑp] 1) band tussen mensen van een volk Voorbeelden:   `vrijheid, gelijkheid en broederschap`, `broederschap tussen buurvolken` 2) kerkelijke organisatie Verbuigingen:   broeders...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/broederschap

broederschap

Vereniging van personen die zich inzetten voor de opluistering van de kerkelijke eredienst en/of voor een liefdadig doel. Meestal richtten zij zich op een speciaal deel van de liturgie.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/geschiedenis-middeleeuwen/broederschap

BROEDERSCHAP

1) Bloedverwantschap 2) Bond 3) Confrérie 4) Eensgezindheid 5) Fraterniteit 6) Genootschap 7) Gilde 8) Sociëteit 9) Sodalitas 10) Verbroedering 11) Vereniging 12) Vrijmetselaarsloge
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BROEDERSCHAP/1

broederschap

kerkelijk goedgekeurde vereniging van leken met een godvruchtig doel, zoals het beoefenen van bijzondere werken van vroomheid of naastenliefde; op het platteland meestal: de schutterij. In 1533 kenden Beesel en Swalmen al de broederschappen van St.-Antonius, St.-Gertrudis en Onze Lieve Vrouwe.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10439

Broederschap

een katholieke orde voor gemeenschappelijk gebed die in de vroege Middeleeuwen is ontstaan; aanvankelijk bestaat de orde alleen uit monniken en geestelijken, later ook uit leken. De leden spannen zich in om naastenliefde en vroomheid te bevorderen.
Gevonden op http://www.stedentipsvoortrips.nl/glossarium/termen.htm

Broederschap

Gevoelens van verbondenheid met de andere mens uit besef dat die ander wezenlijk is als wijzelf.
Hieruit volgt een fundamentele en spontane vriendelijkheid.
Is bij velen onder ons verdrongen door confrontatie met respectloos gedrag van anderen; overlevingsmentaliteit, egoistische belazer- mentaliteit, `economisch` denken enz.
Tevens door c...
Gevonden op http://www.universele-beschaving.nl/Universele_beschaving__definit/body_uni
Geen exacte overeenkomst gevonden.