Zoek op

business case

(ITIL Servicestrategie) Verantwoording voor een belangrijke uitgave. Bevat informatie over kosten, voordelen, opties, risico's, en mogelijke problemen. Zie ook Kosten-batenanalyse.
Gevonden op http://exin.vanharen.net/Player/eKnowledge/itildutchglossary.pdf

Business case

A structured proposal for business improvement that functions as a decision package for organisational decision-makers. Includes an analysis of business process performance and associated needs or problems, proposed alternative solutions, assumptions, constraints and a risk-adjusted cost-benefit analysis.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Business case

Een gestructureerd voorstel voor verbetering van een bedrijfsactiviteit of -proces dat dient als behandelvoorstel voor de verantwoordelijke leidinggevenden. Het bevat een analyse van het te verbeteren activiteit of proces en verbindt daar aan de gewenste aanpassingen en/of problemen, geeft alternatieve oplossingen, beschrijft aannames, de restricti...
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.