Zoek op

Caponnière

Caponnière is een term gebruikt in de vestingbouw. Een uitstekend voorbeeld van dubbele caponnières in een polygonaal stelsel kan men vinden in het Fort Napoleon te Oostende, België. Elke aanvaller, die erin slaagde over de contrescarp te geraken, kwam terecht in een gesloten zone van de droge gracht tussen twee caponnières en had geen overlev...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Caponnière

Caponnière

* Galerij van waaruit een droge gracht of een doorgang wordt bestreken. * In het polygonale stelsel: aan de voet van een wal gelegen uitbouw, van waaruit de gracht wordt bestreken.
Gevonden op http://web.archive.org/web/20120225073741/http://cartography.geog.uu.nl/www

Caponnière

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Caponnière``] Koffer of grachtgallerij noemt men eenen overdekten gang tot verdediging ingerigt, die tot communicatie over eene vestinggracht en te gelijkertijd tot hare flankverdediging dient. De C. der duurzame versterkingen worden uit steen of hout, die der veldwerken uit hout en aarde daargesteld. ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0004.htm

Caponniere

Let op: Spelling van 1858 gracht met eene borstwering in den grond van eene drooge gracht eener vesting
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

caponniere

1. in het gebastioneerde stelsel: een in een droge gracht aangelegde gedekte doorgang naar een voorgelegen werk, veelal tevens ingericht ter flankering van de gracht; indien overdekt ook wel grachtgalerij genoemd 2. in het polygonale stelsel: een aan de voet van de hoofdwal gelegen uitbouw ter flankering van de gracht; in het geval van enkelzijdige...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10454

Caponnière

Galerij van waaruit een droge gracht of een doorgang wordt bestreken. * In het polygonale stelsel: aan de voet van een wal gelegen uitbouw, van waaruit de gracht wordt bestreken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10667

Caponnière

* Galerij van waaruit een droge gracht of een doorgang wordt bestreken. * In het polygonale stelsel: aan de voet van een wal gelegen uitbouw, van waaruit de gracht wordt bestreken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10766

Caponniere

Een caponnière is een galerij van waaruit een droge gracht of een doorgang wordt bestreken. In het polygonale stelsel is een caponnière een aan de voet van een wal gelegen uitbouw, van waaruit de gracht wordt bestreken.
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Caponniere

caponnière

aanbouw aan vesting (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/caponniere

Caponnière

in het gebastioneerde stelsel: een in een droge gracht aangelegde gedekte doorgang naar een voorgelegen werk, veelal tevens ingericht ter flankering van de gracht; indien overdekt ook wel grachtgalerij genoemd; in het polygonale stelsel: een aan de voet van de hoofdwal gelegen uitbouw ter flankering van de gracht; in het geval van enkelzijdige flan...
Gevonden op http://www.forten.info/terminologie/begrippen/c/caponniere.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.