Zoek op

casuïstiek

rechtsfilosofie: redeneerwijze waarbij getracht wordt een algemene regel af te leiden uit een of meerdere concrete geva ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=casuïstiek

casuïstiek

rechtsfilosofie: redeneerwijze waarbij getracht wordt een algemene regel af te leiden uit een of meerdere concrete gevallen. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/casuïstiek

casuïstiek

de casuïstiek zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [kazywɪs'tik] 1) beschrijving van ziektegevallen en praktijkvoorbeelden medisch Voorbeeld:   `orthopedische casuïstiek` 2) toepassing van algemene wetten op concrete gevallen juridisch Voorbeeld:...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/casuïstiek

casuïstiek

Een redeneerwijze waarbij geprobeerd wordt een algemene regel af te leiden uit een of meerdere arresten of vonnissen uit de rechtspraktijk. Op die manier kan een conclusie beargumenteerd worden aan de hand van één of meerdere rechtszaken (casus). Vaak zijn deze zaken qua feiten gelijkwaardig of in ieder geval juridisch vergelijkbaar.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/casuistiek

Casuïstiek

In de wetenschap betekent casuïstiek in het algemeen de behandeling van individuele gevallen (casussen) in een specifiek gebied. ==Toepassingen== Casuïstiek wordt onder andere toegepast in de moraalwetenschap, bij juridische en ethische discussies (dus over wet en ethiek). Het komt dan vaak neer op een vorm van kritiek op principiële of op wett...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Casuïstiek

Casuïstiek

De beschrijving van een aandoening of ziektegeval.
Gevonden op http://www.dehelianthus-haarlem.nl/newhtml/lexicon/list_A.html

Casuïstiek

Beschrijving van ongevallen en bijzondere gebeurtenissen die met een systeem of activiteit zijn opgetreden alsmede de oorzaken en de gevolgen van de storingen en-of foutieve handelingen die tot deze ongevallen en bijzondere gebeurtenissen hebben geleid. Rubriek(en): Arboveiligheid, Basisbrandweerzorg, Risico en veiligheid
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10655

Casuïstiek

Beschrijving van ziektegevallen..
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10765
Geen exacte overeenkomst gevonden.