Zoek op

celibaat

het celibaat zelfst.naamw.Uitspraak:   [seliˈbat] het ongetrouwd zijn en geen seks hebben Voorbeelden:   `Het celibaat is verplicht voor rooms-katholieke priesters.`, `in celibaat leven` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'celibaat' komt v...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/celibaat

CELIBAAT

1) Echteloos leven 2) Kerkelijk sacrament 3) Ongehuwd 4) Ongehuwde man 5) Ongehuwde staat 6) Ongehuwde staat van priesters 7) Ongehuwde toestand 8) Ongetrouwde staat 9) Onthouding 10) Verplichte ongehuwde staat
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/CELIBAAT/1

Celibaat

Celibaat (van het Latijn caelebs of coelebs = ongehuwd) is de term voor de bewuste keuze, ongehuwd te blijven, in het bijzonder verwijzend naar geestelijken, maar ook toepasselijk voor andere gelovigen. Iemand die leeft naar het celibaat, leeft celibatair. Omdat in veel kerken seksuele handelingen enkel binnen het huwelijk toegelaten zijn, houdt h...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Celibaat

Celibaat

De (voor geestelijken verplichte) ongehuwde staat.
Gevonden op http://users.pandora.be/history/Verklarende%20woordenlijst.htm

celibaat

geen sex voor priesters
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Celibaat

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. [geen meervoud] ongehuwde staat; het - der [bij de roomsch-katholieken] priesters.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0006.htm

celibaat

ongehuwde staat
Jaar van herkomst: 1800 (WNT jaar I )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Celibaat

Let op: Spelling van 1858 de ongehuwde staat, echteloosheid. Célibataire, een ongehuwde, een oude vrijer
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

celibaat

het ongehuwd blijven van priesters, sinds het Eerste Vaticaans Concilie een voorschrift
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10068

Celibaat

Ongehuwde staat, voor priesters en kloosterlingen verplicht.
Zie: diaconaat, oud-katholieke kerken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10694

Celibaat

Het celibaat, coelebs in het Latijn, is de ongehuwde staat waartoe in de rooms-katholieke kerk bisschoppen, diakens, subdiakens, priesters en kloosterlingen verplicht zijn, volgens het geheel aan rituele en godsdienstige gebruiken. Het huwelijk is volgens het Nieuwe Testament niet verplicht, het celibaat is dus een plicht die berust op de voorkeur ...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Celibaat

celibaat

ongehuwde staat (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/celibaat

Celibaat

het ongehuwd zijn van monniken en geestelijken.
Gevonden op http://www.stedentipsvoortrips.nl/glossarium/termen.htm

Celibaat

[Godsdienst] Dat je niet mag trouwen en omgang hebben met een vrouw
Gevonden op https://quizlet.com/102507401/godsdienst-hoofdstuk-vijf-flash-cards/

Celibaat

[Levensbeschouwing] Het niet trouwen en geen seks hebben van kerkambten
Gevonden op https://quizlet.com/103864395/gl-begrippen-55-tm-55-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.