Zoek op

Celli

Een nieuwe wetenschap die bezig is zichzelf als legitieme wetenschap te vestigen; een hoeveelheid hypotheses die nog niet voldoende wetenschappelijk is getoetst, maar overigens consistent is met bestaande wetenschap. De term werd omstreeks 1970 door Thomas Kuhn geïntroduceerd om het grijze gebied tussen pseudowetenschap en "echte" wetenschap be.....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Celli

celli

[slang] cella; celli; celluler = mobiele telefoon
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10856
Geen exacte overeenkomst gevonden.