Zoek op

commitment

het commitment zelfst.naamw.Uitspraak:   [kɔ'mɪtmənt] Verbuigingen:   commitment|s (meerv.) bereidheid om met iemand of iets mee te doen Voorbeeld:   `Veranderingsprocessen in een organisatie vragen om commitment van de top en de werkvloer.`Synoniemen:&nb...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/commitment

Commitment

Commitment is de onherroepelijke vastlegging van beloften of dreigingen. Onherroepelijkheid impliceert dat een actor zich op tijdstip 1 vastlegt op zijn gedrag op tijdstip 2. Commitment is daarmee de uitsluiting van de mogelijkheid van opportunistisch gedrag. (Bron: C.A. Hazeu, Institutionele economie, Bussum: Coutinho, 2000)
Gevonden op https://www.finler.nl/commitment/

commitment

sterke betrokkenheid, toewijding
Jaar van herkomst: 1984 (GVD )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Commitment

Verbintenis
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/C

Commitment

Waarde hechten aan de doelen en belangen van de organisatie of het vakgebied.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

commitment

[Maatschappijwetenschappen] als mensen deelnemen aan sociale activiteiten, zal het mensen binden aan de morele en ethische codes van de maatschappij
Gevonden op https://quizlet.com/12850218/cr-hoofdstuk-10-theoretische-verklaringen-van-
Geen exacte overeenkomst gevonden.