Zoek op

compliance

compliance zelfst.naamw. het naleven van geldende gedragsregels, wet- en regelgeving binnen een organisatie, ('volgzaamheid')   Voorbeeld: `onderzoek na de kredietcrisis heeft aangetoond dat er van compliance in de USA geen sprake was.<br> Wèl van bedrog en onverantwoordelijk en c...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/compliance

Compliance

Compliance is het begrip waarmee wordt aangeduid dat een persoon of organisatie werkt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Het gaat over het nakomen van normen of het zich er naar schikken. Het is soms ook de aanduiding van de afdeling of cel in een organisatie die de compliancefunctie vervult: het bijstaan van het bestuur bij h...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Compliance

Compliance

De engelse term compliance betekent zoiets als `werken volgens het boekje`, waarbij hierbij wordt gekeken naar allerlei regels, zoals bijvoorbeeld door de toezichthouders op de markten, ( > beleggen > handelsterminologie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/compliance.htm

Compliance

Handelen volgens de regels, zowel van toezichthoudende instanties als van de eigen organisatie. Grote banken in de VS en Engeland beschikken over compliance departments, die alle transacties onderzoeken op eventuele strijdigheid met interne of externe gedragsregels. Begint ook in Nederland enige vorm te krijgen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10353

Compliance

Voldoen aan wettelijke regelgeving; onder meer dat bedrijven zich moeten houden aan import- en exportprocedures.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10441

Compliance

Voldoen aan wettelijke regelgeving; onder meer dat bedrijven zich moeten houden aan import- en exportprocedures.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11075

Compliance

Handelen volgens de regels. Dit geldt voor zowel voor toezichthoudende instanties als van de eigen organisatie
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/compliance

Compliance

Dit is het naleven van gedragregels binnen een onderneming, BV. Met betrekking tot de effectenhandel.
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/C

Compliance

The ability to reasonably ensure conformity and adherence to organization policies, plans, procedures, laws, regulations, and contracts. Het instaat zijn redelijkerwijs te kunnen voldoen aan (intern) beleid, plannen, procedures wetten, regels en overeenkomsten.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Compliance

Compliance is een onafhankelijke functie binnen een organisatie, gericht op het onderzoek naar en het bevorderen van de naleving door de onderneming van de regels die verband houden met de integriteit. Daarbij gaat het zowel om regels die voortvloeien uit de voor de onderneming geldende wet- en regelgeving, als voor de onderneming geldende regels w...
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp
Geen exacte overeenkomst gevonden.