Zoek op

conjunctuurindicator

groei en conjunctuur: Deze geeft naast het feitelijke ook het verwachte conjunctuurverloop aan. De wijzer, laat het feitelijk ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=conjunctuurindicator

Conjunctuurindicator

Deze `indicator` geeft de verwachte conjunctuurverloop aan over een bepaalde periode.
Gevonden op https://www.finler.nl/conjunctuurindicator/

Conjunctuurindicator

Een conjunctuurindicator geeft het verwachte conjunctuurverloop aan. Geeft aan waar we in de golfbeweging zitten. ( > economie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/conjunctuurindic

conjunctuurindicator

is een `instrument` dat de verwachte conjuncturele ontwikkeling aangeeft.
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip03.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.