Zoek op

Convenience

Let op: Spelling van 1858 Fr., conveniëntie, de overeenstemming eener zaak met onze bedoelingen; geschiktheid, gepastheid, welvoegelijkheid, overeenkomst. Conveniëren, overeenkomen, passen, geschikt zijn
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Convenience

Gemak voor de cli353nt
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/C
Geen exacte overeenkomst gevonden.