Zoek op

deconstructie

Kernbegrip uit de filosofie van Jacques Derrida ; samentrekking van destructie en constructie. Het is een methode waarmee filosofische of andersoortige teksten worden geïnterpreteerd. Voorop staat de gedachte van het structuralisme dat de betekenis van iets verklaard moet worden in termen van het talige systeem waarin het is opgenomen. Vervolgens ...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/filosofie/deconstructie

Deconstructie

Deconstructie is een leeswijze waarmee gepoogd wordt vooronderstellingen te ontdekken in teksten. Het filosofische begrip vond zijn ontstaan in de jaren zestig van de 20e eeuw als reactie op het structuralisme, dat in de eerste helft van de 20e eeuw dominant was geweest in taalkunde, antropologie en literaire kritiek. De Frans-Algerijnse denker Ja...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Deconstructie

deconstructie

[Techniek] aantonen dat twee dingen niet gescheiden zijn methode afkomstig van jacques derrida
Gevonden op https://quizlet.com/115469673/ethiek-en-techniek-filo-sem1-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.