Zoek op

deflatie

groei en conjunctuur: Daling van het algemeen prijspeil. Vaak gaat deflatie gepaard met een daling van de productie en de ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=deflatie

deflatie

economie: situatie waarbij het algemeen prijspeil voortdurend daalt en consumptiegoederen goedkoper worden. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/deflatie

deflatie

de deflatie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [de'fla(t)si] Verbuigingen:   deflatie|s (meerv.) situatie waarin je steeds meer kunt kopen met hetzelfde geldbedrag doordat de prijzen dalen Voorbeeld:   `Bij deflatie groeit de koopkracht als je hetzelfde blijft ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/deflatie

Deflatie

Daling van het algemene prijspeil. Bij deflatie neemt de effectieve vraag af waardoor de prijzen kunnen dalen. Als gevolg van dalende prijzen neemt de waarde van het geld toe. Met eenzelfde bedrag kan dan meer worden gekocht. Deflatie is het tegenovergestelde van inflatie.
Gevonden op https://www.finler.nl/deflatie/

DEFLATIE

1) Bais 2) Daling prijspeil 3) Daling van het prijspeil 4) Economisch verschijnsel 5) Muntontwaarding 6) Prijsdaling 7) Prijsverlaging 8) Vermeerdering van koopkracht 9) Waardevermeerdering 10) Waardevermeerdering van geld 11) Waardevermindering 12) Wegvoerende werking van de wind 13) Winderosie
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DEFLATIE/1

Deflatie

(ofwel: uitblazing) Transport van materiaal vlak boven het aardoppervlak door de wind. Bij sterke wind kan in een droog gebied, wanneer het bedekt is met los materiaal zoals zand, het fijnere zand tussen het grovere worden uitgeblazen, waardoor grote stofwolken ontstaan. Uiteindelijk kan dit proces zo ver doorgaan, dat aan het oppervlak alleen nog ...
Gevonden op http://home.kpn.nl/neele050/woordenboek/D.html

Deflatie

Een daling van het algemene prijspeil
Gevonden op http://homepages.vub.ac.be/~lmahens//ECN250_Woordenlijst.pdf

Deflatie

Verhoging van de geldwaarde door vermindering van het aantal in omloop zijnde bankbiljetten. ( > economie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/deflatie.htm

Deflatie

Deflatie is een veralgemeende prijsdaling.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10237

Deflatie

Daling van het gemiddelde prijspeil. Wanneer alleen het inflatietempo afneemt spreekt men van desinflatie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10353

Deflatie

Daling van het gemiddelde prijspeil.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10374

Deflatie

Toenemende waarde van het geld. Een verschijning dat meestal gepaard gaat met een daling van de economische activiteit, productie, werkgelegenheid en een daling van het algemene prijsniveau.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10474

Deflatie

Deflatie is de waardevermeerdering van geld. Gevolg van deflatie is dat de koopkracht toeneemt en de prijzen dalen. Deflatie is het tegenovergestelde van inflatie.
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Deflatie

deflatie

waardevermeerdering van geld (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/deflatie

Deflatie

Situatie waarbij het algemeen prijspeil voortdurend daalt. Het is het tegenovergestelde van inflatie. Deflatie is negatief voor een economie.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/deflatie

Deflatie

Deflatie is het dalen van het algemeen prijspeil waardoor je met een bepaalde hoeveelheid geld steeds meer kunt kopen.
Gevonden op http://www.homefinance.nl/algemeen/woordenlijst/woordenlijst_d.asp

Deflatie

Economische situatie die gekenmerkt wordt door een daling van het prijsniveau.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

deflatie

is het dalen van de effectieve vraag en kan een daling tot gevolg van het algemeen prijspeil. Zie ook begrippen L4, deflatie
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip03.htm

deflatie

is een situatie waarbij de effectieve vraag afneemt, waardoor het algemeen prijspeil zou kunnen dalen. Er is sprake van monetaire deflatie als de som van geldschepping en
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip04.htm

deflatie

is een situatie waarbij de effectieve vraag afneemt, waardoor het algemeen prijspeil zou kunnen dalen. Er is sprake van monetaire deflatie als de som van geldschepping en ontpotting kleiner is dan de som van geldvernietiging en oppotting. In de verkeersvergelijking van Fisher betekent het dat de geldstroom (M x V) afneemt. (Men zegt ook wel: smalle...
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm

deflatie

is het dalen van de effectieve vraag en kan een daling tot gevolg van het algemeen prijspeil. Zie ook begrippen L4, deflatie(uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm

deflatie

[Verzorging] prijzen dalen en geldwaarde stijgt
Gevonden op https://quizlet.com/106266678/verzorging-hoofdstuk-2-flash-cards/

deflatie

[Nederlands] daling van het algemeen prijzenpeil
Gevonden op https://quizlet.com/39489267/nederlands-flash-cards/

Deflatie

Periode waarin de prijzen dalen. Deflatie is vaak slecht voor de economie. Consumenten stellen namelijk hun aankopen uit. Het tegenovergestelde is inflatie.
Gevonden op https://www.abnamro.nl/nl/prive/beleggen/service/beleggers-abc/d.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.