Zoek op

deken

advocatuur: algemeen ~: voorzitter van de algemene raad, die aan het hoofd staat van de Nederlandse Orde van Advocaten;hoofd ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/deken

deken

de deken zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [ˈdekə(n)] Verbuigingen:   deken|s (meerv.) rechthoekig kleed waaronder je op je bed ligt Voorbeeld:   `'s winters een extra deken hebben tegen de kou`elektrische deken  (deken die je kunt opwarmen met elektr...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/deken

DEKEN

1) Afdekking 2) Beddek 3) Beddendeken 4) Beddengoed 5) Bedekking 6) Beroep 7) Beschutting 8) Decaan 9) Deel van een bed 10) Deel van een kampeeruitrusting 11) Dek 12) Dek op bed 13) Dekbed 14) Dekkleed 15) Geestelijke 16) Gildehoofd 17) Gildemeester 18) Grootmeester 19) Heilige 20) Hoofd 21) Hoofd van een gilde 22) Hoofdman 23) Huisraad 24) Katholi...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DEKEN/1

Deken

[Kerk] - Een deken, is binnen verschillende christelijke kerkgenootschappen een persoon, meestal een geestelijke, die leiding geeft aan een bepaalde afdeling. De inhoud van de functie van de deken verschilt bij de verschillende kerken. == Katholieke Kerk == Binnen de Katholieke Kerk bestaan vooral talrijke landdekens of dek...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Deken_(Kerk)

Deken

[advocatuur] - Een deken staat aan het hoofd van de Nederlandse Orde van Advocaten. Ook elke regionale Orde staat onder leiding van een deken. Nederland is verdeeld in 19 arrondissementen, en ieder arrondissement heeft een eigen Orde van Advocaten. Deze Orde wordt geleid door een Raad van Toezicht onder voorzitterschap van ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Deken_(advocatuur)

Deken

[beddegoed] - ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Deken_(beddegoed)

Deken

[beddengoed] - Een deken is meestal een rechthoekig kleed dat bestaat uit isolerend materiaal, dat ergens overheen gelegd kan worden om thermisch te isoleren. De meest duidelijke toepassing is een wollen of synthetische deken, die over een bed wordt gelegd. Hierbij wordt de lichaamswarmte vastgehouden. Een deken kan makkeli...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Deken_(beddengoed)

Deken

[college van kardinalen] - De deken van het College van Kardinalen is de voorzitter van het college binnen de Rooms-katholieke Kerk, die tevens titulair kardinaal-bisschop is van een van de suburbicaire bisdommen (met de toevoeging van het kleinste bisdom Ostia). Aanvankelijk gold, dat de langstzittende kardinaal-bisschop a...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Deken_(college_van_kardinalen)

Deken

[corps diplomatique] - De Deken van het Corps Diplomatique is in sommige landen de langstzittende ambassadeur of apostolisch nuntius die op grond van zijn of haar senioriteit de meest vooraanstaande positie inneemt binnen het geheel van de in dat land geaccrediteerde ambassadeurs. Bij plechtigheden waarbij het gehele corps ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Deken_(corps_diplomatique)

Deken

[gilde] - De deken is binnen een gilde de hoogste gezagsdrager. De functienaam deken is in gebruik sinds het tweede kwart van de zestiende eeuw. Voor die tijd heetten zij ouderman, overman, voorraetsman of raetsheer. Sommige gilden kenden twee dekens aan de top. Ook binnen het enige in Nederland vanuit de middeleeuwen nog b...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Deken_(gilde)

Deken

Geestelijke in de Rooms-Katholieke kerk, staande aan het hoofd van een decanaat, boven een pastoor. Buiten de R.K.kerk stond de deken aan het hoofd van een gilde(van een ambacht), dan wel een schuttersgilde of een broederschap(bestaande uit leken).
Gevonden op http://www.beroepenvantoen.nl/

Deken

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (-s), bedbekleedsel; wollen -; katoenen -; bedelaars-, deken uit een aantal veelkleurige stukken symetrisch gevormd; [figuurlijk] te zamen onder ééne - liggen, het met elkander eens zijn (ten kwade).
~, m. (-s, -en), oudste, overste (van een gild); de - der hoogeschool; de - van de orde der advokate...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0007.htm

Deken

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Deken, dekkleed``] Zie Paardentuig
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0005.htm

deken

beddek - Jaar van herkomst: 1326-1350 (HWS )
overste, hoofd - Jaar van herkomst: 1210 (CG I 1, 2 )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

deken

(deken, deek, bundeken, bundek) 1> de bovenkant van een visbun. Een visbun zonder deken was de bakka. Bij Waalschokkers schijnt men van de buntrog te spreken. 2> elk der delen waaruit de deken opgebouwd is. In sommige gevallen noemt men men de delen die tegen de scheepshuid liggen de kantdelen (kantplanken, kantstukken). onder meer bij de Bo...
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=d

Deken

Verantwoordelijke - voorzitter van een kerkelijke dekenij of vereniging
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10407

deken

1 priester, belast met het toezicht over een dekenaat (ook: decanaat), een onderdeel van een bisdom 2 voorzitter van de schutterij.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10439

Deken

Pastoor die tevens leiding geeft aan meerdere parochies in stad of streek.
Zie: decanaat, parochie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10694

deken

beddek (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/deken1

deken

warme lap om onder te slapen vb: er lagen drie dekens op het bed
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=deken
Geen exacte overeenkomst gevonden.