Zoek op

dekzand

Windafzetting uit de laatste ijstijd. Een groot deel van ons land werd bedekt met dekzand; de wind had vrij spel omdat er vrijwel geen begroeiing was in die periode.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/geografie-en-demografie/dekzand

DEKZAND

1) Opgestoven zand 2) Windsediment
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DEKZAND/1

dekzand

Pleistocene eolische (windgetransporteerde) zanden die in grote delen van (Noord)oost- en Zuid-Nederland een deklaag1 vormen. Het gaat om goed gesorteerde zanden met een mediane korrelgrootte van 150-210 µm. Zie ook stuifzand (bergzand, driftzand), löss en zandlöss.
Gevonden op http://aggregates-catalogue.nl/woordenboek/

Dekzand

Dekzand is een sediment dat onder periglaciale omstandigheden door de wind wordt afgezet. Dekzand kan zich vormen als er nauwelijks vegetatie aanwezig is, vanwege extreme kou. In deze omstandigheden heeft de wind vrij spel en kan zand dat aan het oppervlak ligt getransporteerd en opnieuw afgezet worden. Dekzand dankt zijn naam aan het feit dat het...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Dekzand

dekzand

Eolische zandafzetting uit de Weichseltijd, die vrijwel geheel Nederland heeft bedekt.
Gevonden op http://static.digischool.nl/ak/2efase/begrippen/b_landsch.htm

Dekzand

Zand dat in de laatste ijstijd, het Weichselien, door de wind is afgezet in het Noordduitse Laagland. Het gaat hier dus om een eolische afzetting.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_brd.htm

dekzand

Een eolische zandafzetting uit de Weichselienstijd, die vrijwel heel Nederland heeft bedekt.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_geolog.htm

dekzand

Eolische zandafzetting uit de Weichseltijd, die vrijwel geheel Nederland heeft bedekt.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_landsc.htm

Dekzand

Dekzand bestaat uit door de wind afgezette zanden gedurende het laatste deel van de laatste IJstijd (het Weichselien)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

dekzand

Door de wind gevormde zandafzetting uit de Weichseltijd, die vrijwel geheel Nederland heeft bedekt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

dekzand

zandlaag die op het einde van de ijstijden door de wind is aangevoerd en de onderliggende laag bedekt
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

Dekzand

Fijne eolische (ontstaan tijdens grote zandstormen) zandafzetting uit de laatste ijstijd (Weichselien), die vrijwel geheel Nederland heeft bedekt. Dekzand is rijk aan kwarts en onvruchtbaar.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10414

dekzand

Def.: door de wind afgezet zand, dat als een dek op oudere zanden of afzettingen ligt in een laag, variërend van enkele decimeters tot meerdere meters dikte
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

dekzand

Dekzand is gelig grof zand dat naar ons land is gewaaid tijdens een IJstijd toen de Noordzee nog een zandvlakte was
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10946

dekzand

Dekzand is het zand dat tijdens de laatste ijstijd, in de geologische periode die Weichselien heet (zo`n 20.000 jaar geleden), grote delen van Nederland bedekte. Door de karige begroeiing in deze koude periode werd het zand van bijvoorbeeld rivierbeddingen door de wind verspreid over het landschap. Omdat het door de wind is aangevoerd, wordt het oo...
Gevonden op http://www.joostdevree.nl/shtmls/dekzand.shtml

dekzand

[Aardrijkskunde] tamelijk grof zand dat door de wind als een deken over het land is afgezet
Gevonden op https://quizlet.com/97853591/aardrijkskunde-begrippen-h2-flash-cards/

Dekzand

Zand onder droge arctische omstandigheden verstoven uit beekdalen en onbegroeide oppervlakken. Het dekzand is in het Weichselien over grote oppervlakken verstoven en bedekt grote delen van het Drents plateau.
Onderscheiden worden ouder en jonger dekzand. Het oudere dekzand dateert van voor de Böllingtijd (een relatief warme periode met mee...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Dekzand
Geen exacte overeenkomst gevonden.